SKR: 80 procent av vården genomfördes

Coronaviruset Trots pandemin lyckades man i Sverige genomföra 80 procent av planerad vård. Goda prioriteringar har gjorts av vilken vård som har skjutits upp.

SKR: 80 procent av vården genomfördes
Bild: Pixabay.

Det visar en ny rapport från SKR, som presenterades på tisdagen. Rapporten har studerat vården mellan januari och augusti. Egenvård och digitala kontakter har ökat, vilket är positivt. Men det finns orosmoln. Medan cancervård har prioriterats och utförts i god omfattning ser man att nya utredningar är färre.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Emma Spak. Foto: SKR.

– Vi kan se att antalet cancerutredningar har minskat, och där behöver vi ta reda på om det är så att patienter har undvikit att söka vård, sa Emma Spak vid tisdagens presskonferens kring coronaläget.

Emma Spak underströk att det är viktigt att skicka budskapet till alla invånare att alltid söka vård om man upplever behov av det.

Några av rapportens iakttagelser och slutsatser:

• Antalet slutenvårdstillfällen, både planerade och oplanerade, minskade med 11 procent under första halvåret 2020, jämfört med motsvarande period 2019.

• Antalet läkarbesök inom specialiserad vård minskade med 36 procent i april 2020, jämfört med motsvarande månad 2019. I augusti var skillnaden dock bara nio procent.

• Akutmottagningsbesöken minskade som mest i april, då antalet besök var 30 procent lägre jämfört med föregående år. I juli var besöksantalet ungefär 15 procent lägre.

• De fysiska mottagningsbesöken i primärvården minskade med 36 procent under de fem första månaderna. Det totala antalet minskade vårdkontakter i primärvården var dock 20 procent. Vården upprätthölls genom ökade digitala kontakter, hembesök, telefon och brevkontakter, vilket inneburit att vårdgarantiuppfyllelsen i primärvården inte påverkats.

Ladda ned och läs hela rapporten

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan