SKR: Inhyrd personal är ingen hållbar lösning

Bemanning Kostnaderna för inhyrd personal fortsätter att öka. Nu uppmanar SKR regionerna att vända utvecklingen och kraftigt minska beroendet av hyrpersonal.

SKR: Inhyrd personal är ingen hållbar lösning
Första halvåret 2023 ökade regionernas kostnader för hyrbemanning med nästan en miljard kronor. Foto: Adobe Stock

Regionernas kostnader för hyrbemanning inom vården fortsätter att öka även under första halvåret 2023. Det innebär att den negativa trenden sedan pandemin håller i sig.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

De senaste siffrorna för Bemanningstrenden visar att kostnaderna fortsätter att öka i 19 av 21 regioner. Totalt handlar det om en ökning med nästan en miljard kronor. Regionerna har därför kommit överens om att intensifiera arbetet med att vända utvecklingen.

Ond cirkel som måste brytas

SKR:s styrelse rekommenderar nu att alla regioner att kraftigt minska användningen av hyrbemanning, utifrån respektive regions förutsättningar.

Rachel De Basso, ordförande för Sjukvårdsdelegationen, SKR.

– Genom att minska beroendet av hyrbemanning och stärka arbetsmiljön kan andelen anställd personal succesivt öka och kontinuiteten, tryggheten och tillgängligheten för patienterna förbättras, säger Rachel De Basso, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Att köpa bemanningstjänster i vården kan vara nödvändigt för att hantera en ökad belastning vid enskilda tillfällen. Under pandemin var detta många gånger motiverat.

Får negativa konsekverser

Men ett ökat beroende av hyrbemanning över en längre tid får däremot tydliga negativa konsekvenser, konstaterar SKR. Det påverkar den egna personalens arbetsmiljö, kontinuiteten för patienterna, patientsäkerheten och verksamheternas utvecklingsarbete. Den ökade användningen av hyrbemanningen ökar också regionernas kostnader för vård.

– Det planeras och genomförs insatser i många regioner nu för att vända utvecklingen, det arbetet måste fortsätta och i vissa fall växlas upp, säger Rachel De Basso.

Bemanningstrenden förförsta halvåret 2023 visar att:

  • Regionernas kostnader för hyrbemanning inom hälso- och sjukvården ökade med 28 procent, eller nästan en miljard kronor, jämfört med första halvåret 2022.
  • Den sammanlagda kostnaden uppgick till nästan 4,6 miljarder kronor, vilket motsvarar 4,9 procent av den totala personalkostnaden inom regionernas hälso- och sjukvård. Det är en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med första halvåret 2022.
  • Sjukhusvården står för den största kostnadsökningen, men också i primärvården och psykiatrin ökade kostnaden för både inhyrda sjuksköterskor och läkare.
  • Totalt ökade kostnaden för inhyrda sjuksköterskor med 43 procent och för inhyrda läkare med drygt 18 procent.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan