Smarta förbättringar som gett stora resultat

Patientupplevelse Närlunda vårdcentral i Helsingborg har under pandemiåret tagit stora kliv framåt i sitt förbättringsarbete. Satsningen på tillgänglighet, kontinuitet och gott bemötande har gett resultat, enligt patienternas egna omdömen.

Angelina Nikolov, medicinsk rådgivare och specialist i allmänmedicin, Sofie Hermansson, verksamhetschef och Linda Dahl, sjuksköterska och teamledare på Närlunda vårdcentral.

Tidigare i vår fick Närlunda vårdcentral i Helsingborg ta emot ett hedersomnämnande från Region Skåne.

I den Nationella Patientenkäten hade de nått den bästa resultatförbättringen i regionen mellan 2019 till 2020. Patienternas helhetsomdöme ökade med hela 20 enheter från 63 till 83,1 på en skala där max är 100. Resultaten för emotionellt stöd ökade från 55,8 till 84,2, respekt och bemötande från 71,1 till 90,1 och delaktighet och involvering från 63,9 till 85.

Fakta

Förbättringar som gett effekt

  • Listade patienter erbjuds en fast vårdkontakt.
  • Snabba svar på telefon och 1177-meddelanden.
  • Extra satsning på patienter med kroniska sjukdomar, multisjuka och äldre.

Detta under ett år som präglats av pandemi och högt tryck på vården.

– Det fantastiskt att se att allt det hårda arbetet vi lagt ner under det här året har gett resultat. Det är ett gott betyg till alla medarbetare, säger verksamhetschef Sofie Hermansson.

Vinnande koncept
Närlunda vårdcentral har cirka 4 500 listade patienter och ett 20-tal anställda. Sofie Hermansson började som verksamhetschef i april förra året med sikte på att utveckla och förbättra verksamheten för både patienter och medarbetare.

Fast vårdkontakt för listade patienter, god tillgänglighet på telefon och ett extra fokus på patienter med stort vårdbehov är några av de förändringar de jobbat med under året.

– Fokus har legat på god tillgång till vård, kontinuitet och ett gott bemötande. Det har varit vårt vinnande koncept, berättar hon.

Snabba svar i telefonen

Bland annat erbjuds alla listade patienter numera en namngiven läkare och vårdcentralen har även anställt fasta specialister. Det innebär att de numera är helt hyrläkaroberoende. För att patienterna ska få hjälp snabbare har de ökat bemanningen i mottagningen på morgonen så att de kan ha fler linjer öppna när patienterna ringer.

– Trycket i telefonen är högst mellan åtta och nio på morgonen. Därför ser vi nu till att lägga resurser direkt på morgonen för att svara på telefon och 1177-meddelanden.

Dessutom har vårdcentralen satsat extra på patienter med kroniska sjukdomar, multisjuka och äldre. För att öka tryggheten och kontinuiteten ser de numera till att dessa patienter får träffa sin läkare minst en gång per år för att gå igenom sin hälsa.

Alla är engagerade

Och satsningen har gett effekt. I de senaste resultaten från den nationella patientenkäten har Närlunda vårdcentral höjt sina resultat inom alla områden. Sofie Hermansson tror att en viktig förklaring är att de även satsat på att bygga en god arbetsmiljö där alla hjälps åt, ser och uppskattar varandras arbete. Bland annat börjar de alltid dagen med en morgonsamling.

När medarbetarna känner sig värdefulla, när de trivs och har roligt på sin arbetsplats, då speglar det också av sig på patienterna, konstaterar Sofie Hermansson.

– Jag vill verkligen lyfta medarbetarna och det fina arbete de gör varje dag i mötet med patienterna. Det är helt klart tack vare dem vi nått de här resultaten, säger hon.