Smarta glasögon kan öka patientsäkerheten

Digitalisering Kan smarta glasögon vara till hjälp inom vården? Det har forskare vid Blekinge Tekniska Högskola tittat närmare på.

Smarta glasögon kan öka patientsäkerheten
Charlotte Romare har undersökt om smarta glasögon kan underlätta vårdpersonalens övervakning av patienterna.

Intensivvård och anestesisjukvård sker i komplexa, högteknologiska vårdmiljöer där tillståndet för patienterna kan bli livshotande inom loppet av sekunder. Därför är noggrann övervakning en viktig del av vården.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Smarta glasögon och patientsäkerhet

Charlotte Romare är intensivvårssjuksköterska och universitetsadjunkt på Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Här undervisar hon bland annat sjuksköterskor på grundutbildningen med fokus på akuta och komplexa vårdsituationer.

Nu har hon tillsammans med forskare vid BTH undersökt om smarta glasögon kan underlätta vårdpersonalens övervakning av patienterna.

I sin avhandling i ämnet tillämpad hälsoteknik har hon undersökt vårdpersonalens syn på, och erfarenheter av, smarta glasögon. Hon har även undersökt om smarta glasögon kan påverka patientsäkerheten i komplexa vårdmiljöer.

Övervakning på distans

I avhandlingen konstaterar hon att smarta glasögon kan påverka patientsäkerheten i positiv riktning – förutsatt att de passar in i den befintliga strukturen och underlättar vårdpersonalens redan komplexa arbetsuppgifter. Studierna visar nämligen också att glasögonen kan uppfattas som ett störande moment.

Den största fördelen är dock att de gör det möjligt att övervaka patienterna oavsett var man som vårdpersonal befinner sig. Hon konstaterar därför att de smarta glasögonen har potential att vara användbara även på andra sätt i vården och i andra vårdkontexter.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan