Snabbare och fler ut i arbete – Region Skåne etablerar internationellt kompetenscentrum

Snabbare och fler ut i arbete – Region Skåne etablerar internationellt kompetenscentrum

Att underlätta för vårdpersonal med examen från andra länder att börja arbeta inom svensk hälso- och sjukvård. Det är syftet med det internationella kompetenscentrum som Region Skåne ska etablera. Och det är många som vill komma ut i arbete, regionen meddelar att det för tillfället finns 85 utomeuropeiska läkare och 45 sjuksköterskor anmälda hos Arbetsförmedlingen i Skåne.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Amela Hodzic (S), regionråd och ordförande i personalnämnden. FOTO: Per Willkens
Amela Hodzic (S), regionråd och ordförande i personalnämnden.
FOTO: Per Willkens

Amela Hodzic (S), regionråd och ordförande i personalnämnden, berättar att kompetenscentret ska erbjuda kompetensinsatser i tre steg: språkauskultation, kompetensstöd inför kunskapsprov och erbjudande om praktisk tjänstgöring.

Vad är utmaningarna för att få det att fungera?

– Tidsperspektivet och samordningen med våra samarbetsaktörer. Det handlar framför allt om att koordinera insatser med Lunds universitet, Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen. Men nu har vi en tydlig organisation , ”en väg in” och vårt budskap är tydligt: Vi ska ta tillvara den kompetens och kunskap som skåningar har och en effektiv validering är en stor vinst för individen, men även hela samhället, säger Amela Hodzic.

Kompetenscentret ska även omfatta läkarutbildade inom EU/EES som behöver kompletterande utbildning, ett ansvar som idag åläggs den verksamhet som anställer.

– Man räknar med att det finns cirka 2 500 svenskar som läser till läkare i annat EU/EES-land. I denna grupp finns möjligheter till riktad rekrytering inom de områden där vi har utmaningar. Centret skulle kunna samordna och till viss del utföra den kompletterande utbildning som denna grupp behöver och därmed avlasta enskilda verksamheter, säger Amela Hodzic.

Kompetensinsatser

Språkauskultation. Ska ge möjlighet att parallellt med svenskundervisning få kontakt med svensk hälso- och sjukvård. Dels för att få en inblick i hur svensk sjukvård är organiserad, men också för att få träna sina svenskkunskaper i den miljö där man har sin yrkeskompetens.

Teoretisk komplettering inför kunskapsprovet. För läkarna handlar det om en specifik kurs där antagningar sker enligt vissa kriterier. För sjuksköterskor finns en upphandlad kompletterande utbildning från Arbetsförmedlingen.

Erbjudande om praktisk tjänstgöring. Efter avklarat teoretiskt och praktiskt prov och beslut av Socialstyrelsen ska Region Skåne erbjuda platser för tjänstgöring för läkare. De med intresse/erfarenhet inom de specialiteter där Region Skåne har särskilda rekryteringsutmaningar, såsom specialistområdena psykiatri, urologi, bild- och funktionsmedicin, allmänmedicin, lungmedicin, ögonsjukdomar och rehabiliteringsmedicin, kommer att prioriteras.

Även sjuksköterskor ska få tydligare erbjudande om praktisk tjänstgöring.

Kompletterande utbildning. Centret omfattar även läkarutbildade inom EU/EES som har det svenska språket, eller motsvarande kunskaper i danska eller norska, och får svensk legitimation utfärdad enligt gällande EU-direktiv. Dessa kan behöva komplettera sin utbildning med medicinska delar, utbildning om svensk sjukvårdsorganisation, journalsystem samt svensk författningskunskap.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan