Goda erfarenheter med snabbspår för cancer

Förbättringsarbete Kortare väntan på cancerdiagnos var målet när Diagnostiskt centrum vid Skånes universitetssjukhus startade för tolv år sedan. Idag hjälper de omkring 900 patienter med misstänkt cancer varje år.

Goda erfarenheter med snabbspår för cancer
Ulrika Roos, Karen Burns, Kristina Arnljots, Helen Carlsson och Ulrika Orrhede är några av de som arbetar på Diagnostiskt centrum.

Diagnostiskt centrum vid Skånes universitetssjukhus snabbutreder flest komplexa cancerformer i landet. Här får varje år omkring 900 skånska patienter med misstänkt cancer snabb hjälp.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

​​Fördelarna med en snabb diagnos är att rätt behandling kan sättas in direkt.

Ökar chans att överleva

– Det gör att vi ökar patienternas chans att överleva. Även om sjukdomen inte alltid går att bota, kan vi genom tidig behandling förlänga livet och öka livskvaliteten, förklarar Ulrika Orrhede, specialistläkare inom internmedicin och hematologi.

– Det vi brukar få höra är att patienterna känner sig väldigt trygga när de vet att vi finns här varje dag och bara är ett samtal bort, berättar Ulrika Roos, en av mottagningens tre kontaktsjuksköterskor.

Centret arbetar med två av cancervårdens snabbspår. I en grupp finns patienter med konstaterade cancermetastaser som behöver specialisthjälp för att hitta modertumören.

Några dagar till diagnos

I den andra gruppen utreder man patienter med nytillkomna, allvarliga symtom som kan bero på cancer. Det kan vara ofrivillig viktnedgång, avvikande prover, trötthet eller långvarig feber.

– Det tar oss i bästa fall några dagar att ställa en diagnos, i knepigare fall kan det ta upp till ett par månader, konstaterar Kristina Arnljots, specialistläkare inom onkologi.

För patienter är det ofta traumatiskt att få besked om att besvären kan bero på en allvarlig sjukdom. Därför har kontaktsjuksköterskorna kontinuerlig och nära kontakt med de patienter som är under utredning.

Pionjärer i Sverige

När Diagnostiskt centrum startade var de pionjärer i Sverige och målet var att snabbare kunna ställa diagnos. Idag finns det liknande centrum på många andra sjukhus, men här utreder man flest patienter i Sverige. Ledtiden för att få en diagnos är idag omkring 20 dagar.

– Tack vare vårt erfarna team, ett gott samarbete med sjukhusets många olika verksamheter och ett kontaktnät av andra specialister kan vi se till att utredningarna görs så snabbt som möjligt, säger Kristina Arnljots.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan