Snabb screening ger tidig diagnos för RA-patienter

Reumatologklinken i Solna har infört ett snabbspår för screening av patienter med misstänkt reumatoid artrit, RA, och ökat antalet patienter 250 procent under första halvåret.

Saedis.Saevarsdottir
Saedis Saevarsdottir, artritflödesansvarig läkarchef på reumatologkliniken, Karolinska Huddinge.

Reumatologklinken i Solna har infört ett snabbspår för screening av patienter med misstänkt reumatoid artrit, RA, och ökat antalet patienter 250 procent under första halvåret.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Anledningen är att man sedan 2014 bedriver en så kallad screeningmottagning på kliniken. Mottagningen, som bemannas av en specialistläkare,  ST-läkare och undersköterska, tar emot tolv patienter per gång och undersöker patienten under tjugo minuter med bland annat ultraljud. Hittas inga artriter följs patienten upp av primärvården, medan de som uppvisar symtom får fortsätta sin utredning och behandling på reumatologkliniken.

Med det nya arbetssättet har man möjlighet till snabbare diagnostisering och behandling, något som är avgörande för patientgruppens livskvalitet.

– Vi har mycket större möjlighet att se fler patienter, ge dem specialistvård snabbare och minska lidandet med det här arbetssättet, säger Saedis Saevarsdottir, artritflödesansvarig läkarchef på reumatologkliniken.

Idag är tiden till diagnos vid reumatoid artrit ofta lång. Mediantiden i Sverige var 177 dagar mellan 2010-2012, enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer.

– Vi vet att sjukskrivningsgraden ökar i takt med att symtomen tilltar, därför är det viktigt att behandla snabbt. Dessutom ökar effekten av medicineringen ju tidigare den sätts in, säger Saedis Saevarsdottir,

Det nationella målet, att 50 procent av patienterna ska få en diagnos inom tre månader, uppnår man idag.

Arbetssättet är etablerat på Reumatologkliniken i Solna, och ska nu implementeras på andra enheter i länet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan