Sommar, semester och personalbrist – så gör storsjukhusen

Sommar, semester och personalbrist – så gör storsjukhusen

Utbildningsinsatser för studenter och nyutexaminerade är en nyckel till att kunna klara kompetensförsörjningen i sjukvården. I Region Skåne görs stadigvarande sådana satsningar riktade till studenter och nyutexaminerade. Men inför sommaren kan även en del ”gamlingar” få en utbildning.

– Vi erbjuder reaktiveringsinsatser för personal som inte arbetat aktivt på ett tag men som kan tänka sig att gå in några sommarveckor. Det kan vara chefer, sjuksköterskor som länge har arbetat som administratörer eller sådana som har gått i pension, berättar David Sparv, chefssjuksköterska på Skånes Universitetssjukhus.

En praktisk färdighetsträning för att uppdatera gamla kunskaper är vad som erbjuds dessa.

David Sparv. Foto: Skånes universitetssjukhus.

Grundinställningen är att alla sjuksköterskor ska få sin sommarsemester, men där finns också vissa extra tillägg för den som vill och kan skjuta på någon eller några veckor.

Skåne är en av de regioner som satsar mycket på samarbete med lärosätena och introduktion för nya sjuksköterskor. Vid varje terminsstart presenterar man sig för studenterna, och den som är ny sjuksköterska blir omhändertagen med extra utbildningsinsatser den första tiden som anställd.

– Alla nyutexaminerade sjuksköterskor på Skånes Universitetssjukhus får ett basår med handledning och utbildningsdagar. Det handlar om ett tiotal utbildningsdagar på ett år. Vi har sedan flera år också arbetat mycket med den verksamhetsförlagda undervisningen, att den ska vara så högkvalitativ som möjligt. Vi erbjuder också en uppskattad teamutbildning i den kliniska utbildningsmiljön, där studenter från olika professioner – läkare, sjuksköterskor fysioterapeuter och arbetsterapeuter – får öva sig i samarbete, berättar David Sparv.

Utbildning, utlandsrekrytering och bonussystem

Vårdgivarnas metoder att tackla sjuksköterskebristen varierar. Landstinget i Dalarna har satsat mest på höjda löner, flera landsting och regioner har liksom Skåne börjat erbjuda särskilda kompetensutvecklingsprogram för att locka de nyutexaminerade. I Gävleborg har den som stannar efter 65 belönats med ett extra lönepåslag.

Nya Karolinska provar sedan i fjol att

locka sjuksköterskor från Grekland, något som tidigare även har prövats i Region Östergötland. Akademiska Sjukhuset i Uppsala har också rekryterat utomlands, från Tyskland och Tjeckien.

För att klara just semesterperioden prövar Sahlgrenska Universitetssjukhuset i år för andra året att omfördela arbetsuppgifter där sjukvårdbiträden avlastar undersköterskor som i sin tur avlastar sjuksköterskorna.