Sparade 30 miljoner med biosimilarer

Med biosimilarer kan sjukvården spara stora summor pengar, men hur de ska accepteras av vårdprofession och patienter är en utmaning eftersom man ännu inte känner till effekterna på lång sikt.

Sparade 30 miljoner med biosimilarer
Jan Lillienau,
– Vi kan spara mer pengar och behandla fler patienter. Jan Lillienau, sektionschef för gastroenterologi i Skåne, är positiv till ökat införande av biosimilarer.

Under 2015 blev de första biosimilarerna till stora patientgrupper inom reumatism och mag- och tarmsjukdomar tillgängliga i Sverige. Med de nya läkemedlen kan sjukvården spara stora summor pengar, men hur de ska accepteras av vårdprofession och patienter är en utmaning eftersom man ännu inte känner till effekterna på lång sikt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Region Skåne var snabba på att introducera de nya biosimilarerna. Sedan mars 2015 har 300 kroniska mag- och tarmpatienter bytt från sitt originalläkemedel till den så kallade kopian. Med det har man sparat 30 miljoner kronor på ett år. Dessutom har man lyckats öka behandlingen mag- och tarmpatienter med närmare 25 procent.

– Det har gått förvånansvärt enkelt, säger Jan Lillienau, sektionschef för gastroenterologi på Skånes universitetssjukhus.

En stor framgångsfaktor har varit engagerade nyckelpersoner i personalgruppen, som drivit arbetet och fått med sig resten av verksamheten.

Varje patient som är aktuell för ett byte av sitt läkemedel får ett brev i sin hand när de besöker mottagningen. I det framgår bland annat att regionen kan göra stora besparingar med läkemedelsbytet och på så vis hjälpa fler patienter. Hittills har samtliga gått med på ett utbyte.

Jan Lillienau tror att det till viss del beror på att patienterna nu blir mer uppmärksammade, det tas mer prover och analyser. Eftersom lika utförliga kliniska studier inte gjorts på biosimilarer som på originalpreparaten, är dokumentation och uppföljning viktigt och enligt Jan Lillienau är personalen idag mer medveten om att följa upp patienterna och föra in data i kvalitetsregister.

Han är inte orolig för att de nya preparaten ska äventyra patientsäkerheten.

– Vi har följt tidigare studier och i dem kan man inte se några negativa effekter än, säger han.

Fakta biosimilarer:

Biosimilarer är mycket lika, men inte identiska kopior av biologiska läkemedel. De kan jämföras med kopior till kemiska läkemedel, generika. Ett syfte med biosimilarer är att skapa konkurrens och därmed lägre priser på biologiska läkemedel då patenttiden löpt ut. För att bli godkänd ska en biosimilar vara lika effektiv och säker som originalet, men de är inte testade på varje sjukdomstillstånd på samma sätt som originalläkemedlet. Därför är det extra viktigt med uppföljning av effekter. Eftersom kunskapen om dessa läkemedel ännu är begränsad är de inte utbytbara på apoteksnivå.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan