Språkbro har effektivserat ögonkliniken

Språkbro har effektivserat ögonkliniken

På ögonkliniken på Länssjukhuset i Kalmar kommer cirka 200 patienter till mottagningen varje dag. Årligen sker 45 000 patientkontakter. Redan våren 2015 började kliniken arbeta för att förbättra vårdkontakten mellan icke svensktalande patienter, majoriteten med arabiska som modersmål. Kliniken led av många uteblivna besök och bokade dubbla läkartider på grund av den tid tolkstöd tog. Tolkavgifterna var höga och visade sig ofta brista i medicinsk kompetens.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Inger Engdahl, avdelningschef, och Erica Timlon, kanslist på Ögonmottagningen vid Länssjukhuset i Kalmar.
Inger Engdahl, avdelningschef (th), och Erica Timlon (tv), kanslist på Ögonmottagningen vid Länssjukhuset i Kalmar.

Inger Engdahl, avdelningschef, och Erica Timlon, projektkoordinator, började undersöka vad de uteblivna besöken egentligen berodde på.

– Det visade sig ligga en mängd kommunikationsmissar i vägen. Vissa fick inte kallelsen, förstod den inte eller förstod inte tiden för besöket. Många kände sig också rädda och oroliga eftersom de inte förstod vad som skulle hända.

Projektet Språkkompetent undersköterska startades. En undersköterska med goda kunskaper i svenska och om det svenska samhället, och med arabiska och kurdiska som modersmål, projektanställdes. Hon lärdes upp som både vårdgivare inom ögonsjukvård och för att fungera som språkbro mellan patient och vårdgivare.

– Vi lade väldigt mycket energi på att utbilda henne i allt från god tolksed, integritet, vikten av att vara en neutral språkbro och att lära sig alla medicinska begrepp, något som man inte kan förvänta sig när man tar in en telefontolk men som betyder oerhört mycket. Våra undersökningar kräver också att vi demonstrerar för patienten vad vi behöver göra och det är väldigt krångligt på telefon. Ögonkontakt är oerhört viktigt för en bättre förståelse, förklarar Inger Engdahl.

Vinsterna med projektet har varit många. Tolkkostnaderna minskade drastiskt. Och eftersom den språkkompetenta undersköterskan jobbar proaktivt och ringer patienterna eller asylboenden för att se till att de fått kallelsen, förstått tiden och hur de ska ta sig till kliniken, samt berättar anledningen till besöket sker idag inga uteblivna besök. Idag räcker det att boka in en läkartid.

– Många patienter blev otroligt glada och såg fram emot att möta undersköterskan. De kände sig trygga och hon har följt med patienter till operation och suttit med dem tills de somnat och sedan varit där när de vaknat. Det är också otroligt viktigt för patientsäkerheten att patienten fått rätt information och blir mer delaktig i behandlingen.

I höst har kliniken infört särskilda dagar som besöksdag för arabiska patienter för att kunna effektivisera användningen av språkbron. Och nu vill de lära upp fler undersköterskor för att säkra tillgången på språkkompetens.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan