Standardvårdplan ger bättre hjärtsvikstvård

Standardvårdplan ger bättre hjärtsvikstvård

Återinskrivningar har minskat från 30 till fem procent, dödligheten inom ett år har sjunkit och patienternas medicinering har blivit korrekt. Det är resultatet av införandet av en standardvårdplan för patienter med svår hjärtsvikt vid medicinavdelning 8 på Skånes Universitetssjukhus.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Standardvårdplanen går i korthet ut på att justera vårdtiden från i snitt tre till fem dagar, att dagligen följa vikten och att följa blodprovet NT-proBNP (en markör för hjärtsvikt) och att alltid ha en tydligare och individualiserad plan för fortsatt medicinering efter utskrivning.

 

Medicinavdelning 8 har varit pilotavdelning för standardvårdplanen som infördes 2016 och som inleddes med en utbildningsdrive av alla inblandade. Resultaten visade sig snabbt och var bättre än man kunnat ana.
– Tidigare var det inte ovanligt att en patient som blivit utskriven var tillbaka på akuten redan inom några dagar och där har vårdplanen absolut varit en avgörande faktor, säger Marie-Louise Edvinsson, doktor i medicinsk forskning och hjärtsviktsspecialist på Skånes universitetssjukhus som ligger bakom införandet av standardvårdplanen i ett pressmeddelande.

När hon för något år sen gjorde en uppföljning på en tidigare publicerad studie såg hon att situationen inte förbättrats bland äldre hjärtsviktpatienter de senaste 10 åren, snarare tvärtom.
– Jag hade föreställningen om att allt skulle vara mycket bättre. Vi har bättre mediciner, bättre kunskap och patienterna är mer välinformerade. När jag såg resultatet kände jag bara att så här kan vi inte ha det.

Genom sitt engagemang i RiksSvikt, ett nationellt kvalitetsregister för hjärtsvikt, fick Marie-Louisekännedom om att Mälardalens sjukhus hade en standardvårdplan för hjärtsviktspatienter.
– Jag tänkte direkt att en sådan ska vi ha i Lund! Först ville jag att vi skulle göra en egen, men insåg snabbt att det inte finns tid, patienterna hinner dö om vi inte gör något på direkten. Så istället anpassade jag standardvårdplanen efter våra förhållanden.

Foto ovan på Marie-Louise Edvinsson: Skånes Universitetssjukhus.

 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan