Stärk arbetsglädjen med motiverande samtal

Verktyg En god arbetsmiljö bygger på psykologisk trygghet där medarbetare känner att de har möjlighet att påverka. Motiverande samtal är en metod som hjälper chefer att bli mer trygga i sitt ledarskap.

Stärk arbetsglädjen med motiverande samtal
Motiverande samtal är ett verktyg som hjälper ledare att få andra att växa och utvecklas. Foto: Adobe Stock

Kommunikation är en av de viktigaste, och kanske svåraste, nycklarna till ett gott ledarskap. Hur skapar man en psykologisk trygg arbetsmiljö som tar vara på medarbetarnas engagemang och kreativitet?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Enligt kommunikationstränaren Maria Högberg är det självklara svaret MI, motiverande samtal.

Kraftfullt verktyg i ledarskapet

– MI är ett kraftfullt verktyg i ett modernt ledarskap som får andra att växa och utvecklas, poängterar hon.

Kommunikationstränaren Maria Högberg är aktuell med boken som ger handledning i metoden motiverande samtal.

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som fokuserar på att stärka en persons inre motivation och stimulera till förändring. För samtalsledaren handlar det om att lyssna med hundra procents intresse. Det handlar om att visa respekt, empati och acceptans samt att betona autonomi och optimism.

Det är ett sätt att omsätta empati till praktik och skapa psykologisk trygghet, förklarar Maria Högberg.

– Jag vet att MI gör skillnad när det gäller att få med sig andra vid förändring, att bygga allians och samarbete och komma vidare vid svårigheter, utmaningar och hinder. Och för ledaren är det tryggt att ha tillgång till konkreta verktyg vid svårare situationer, förklarar hon.

Guide till motiverande samtal

I en ny bok, MI – motiverande samtal för chefer och ledare, ger Maria Högberg konkret vägledning i hur man praktiserar MI. I boken går hon igenom teorin och grunderna i både förhållningssättet som samtalsmetoden. Boken innehåller dessutom många tips och förtydligande exempel.

Maria Högberg hoppas att boken kan ge läsaren verktyg för att skapa större engagemang och motivation hos medarbetare. Och att den hjälper chefer att främja goda relationer, hantera motstånd och att genomföra svåra samtal.

– Ju mer MI-anda du visar som chef och ledare, desto mindre friktion och svårigheter i den relationella delen kommer du att behöva hantera. Jag hoppas att de som använder metoden ska känna sig trygga i utmanande samtal och hitta vägar förbi utmaningar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan