Stärker arbetsmiljön med magnetkrafter

Vårdkvalitet Skånes universitetssjukhus vill pröva och utvärdera den så kallade magnetmodellen. Genom ett utvecklande ledarskap, personlig utveckling och bättre arbetsmiljö hoppas man skapa en miljö där medarbetare trivs och vill stanna.

Stärker arbetsmiljön med magnetkrafter
David Sparv, chefsjuksköterska och Rebecka Nilsson, sjuksköterska på onkologiavdelning 87 i Lund, är två av krafterna bakom arbetet.

Magnetmodellen kommer med start i höst att testas på nio vårdavdelningar på Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö. Målet är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö, omvårdnad av högsta kvalitet samt en tydlig och prioriterad professionsutveckling.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Ytterligare fokus på omvårdnad

Rebecka Nilsson är sjuksköterska på onkologiavdelning 87 och delprojektledare för magnetarbetet på avdelningen. Hon har stora förhoppningar med satsningen.

– Mina förhoppningar på magnetmodellen är att den ska bidra till ytterligare fokus på omvårdnad, närmare teamarbete och att detta resulterar i en stärkt yrkesstolthet och nyupptäckta utvecklingsmöjligheter för personal och patienter, säger hon.

Goda erfarenheter från andra

Magnetmodellen är en amerikansk organisationsmodell som stödjer sjuksköterskor i att utbilda sig, utvecklas och att leda omvårdnadsarbete.

Flera sjukhus runt om i landet använder redan modellen. Några av de största vinsterna som man ofta lyfter fram är att den bidrar till bättre vårdkvalitet, patienttillfredsställelse och säkrare vård.

Minska stress och få fler att stanna kvar

Men vinsterna är även påtagliga för medarbetarna. I modellen finns det strukturer för en hållbar lärandemiljö och poängen är att magnetmodellen ska minska stressen och bidra till en minskad omsättning på personal. “Magnetfaktorer” som kvalitet, arbetsmiljö och patientsäkerhet är nämligen även betydelsefulla för att kunna rekrytera och behålla personal.

– Modellen stämmer väl överens med det arbete som redan pågår hos oss med att skapa strukturer för personlig utveckling och befogenheter, så kallade karriärtjänster för sjuksköterskor. Det är en av våra viktigaste frågor för en hållbar arbetsmiljö och en god och säker vård, säger David Sparv, chefsjuksköterska på Skånes universitetssjukhus.

Fem områden i fokus

De vårdavdelningar som nu ingår i projektet vid Skånes universitetssjukhus ska arbeta utifrån magnetmodellens fem områden:

  1. Utvecklande ledarskap
  2. Strukturer för personlig utveckling
  3. Ny kunskap, innovationer och förbättringar
  4. Excellent utfört omvårdnadsarbete
  5. Mätbara resultat
Hämtar fler artiklar
Till startsidan