Stor brist på kompetens i framtiden

Arbetsliv Bristen på sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och arbetsterapeuter riskerar att kvarstå under de kommande 15 åren. Det visar den prognos för arbetsmarknadsläget från UKÄ.

Stor brist på kompetens i framtiden
Biomedicinsk analytiker kommer att fortsätta vara ett bristyrke. Foto: Adobe Stock

För de flesta utbildningar inom hälso- och sjukvården är det en brist på arbetskraft idag. Men hur ser behoven av arbetskraft ut framöver?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har gjort en prognos av arbetsmarknadsläget fram till 2035 där de analyserat arbetsmarknadens behov i förhållande till antalet examinerade från de olika utbildningarna. Resultaten pekar på stora utmaningar, inte bara för lärosätena utan för alla berörda verksamheter.

Källa: UKÄ

För de flesta utbildningar inom hälso- och sjukvård samt social omsorg beräknas efterfrågan vara större än ökningen av antalet examinerade. Med nuvarande dimensionering av utbildningarna kommer bristen på arbetskraft därför att kvartså 2035.

Stor brist på sjuksköterskor

Störst risk för brist är det för arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker och sjuksköterskor. Detta kan leda till stora utmaningar för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvård samt social omsorg. Bristen på sjuksköterskor förvärrar i sin tur bristen på specialistsjuksköterskor och barnmorskor.

För att möta de behov som finns måste utbildningsplatserna utökas.

”Ökningen av antalet nybörjare behöver ske genast och nivån behöver bestå under hela prognosperioden” skriver UKÄ i analysen.

Enligt UKÄ:s prognos kommer utbildningarna att behöva examinera cirka 13 000 fler inom bristyrkena. Detta innebär i sin tur att antalet nybörjare bör öka med mellan 20 och 80 procent årligen, beroende på utbildning.

Störst ökning av antalet nybörjare behövs för biomedicinska analytiker – 82 procent.

Källa: UKÄ

Lågt söktryck försvårar

UKÄ är dock tveksamma till att lärosätena på egen hand kan möta behoven. Problemet är att många av bristyrkena också lider av ett lågt söktryck.

”Lärosätena kan arbeta för en ökad rekrytering och vidta åtgärder för en större andel av studenterna ska nå examen, men även om staten tillför extra resurser är det svårt att bygga ut utbildningar med lågt söktryck”, konstaterar UKÄ i sin analys.

Läs mer: Prognoser för behovet av högskoleutbildade inom hälso- och sjukvård samt social omsorg

Hämtar fler artiklar
Till startsidan