Stora brister i samverkan i vården även 2018

Stora brister i samverkan i vården även 2018
Samverkan - inte minst mellan kommun och region - är enligt kommissionen en nyckel till förbättring av äldreomsorgen.

När Inspektionen för vård och omsorg, IVO, sammanfattar fjolåret i rapporten ”Vad har IVO sett 2018?” är bristerna i vården ungefär desamma som de varit tidigare år. Samverkan och personcentreringen av vården fungerar ofta dåligt, och kompetens- och personalbrist ställer till problem på många håll.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

– Att vi ser att patienter och brukare utsätts för återkommande, oönskade och ibland allvarliga konsekvenser i vården och omsorgen är inte bra. Risken är också att det på sikt leder till att förtroendet för vården och omsorgen minskar, säger Joakim Sebring, inspektör vid IVO i ett pressmeddelande.

 

Han tillägger:

– Samtidigt möter vi många välfungerande verksamheter. Det finns många goda exempel på att patienter och brukare blir väl bemötta och får en trygg och säker vård och omsorg.

 

Men just att man över en längre tid ser en trend av kompetens- och personalbrist betraktar IVO som en långsiktig svår utmaning. Det betyder allvarliga konsekvenser och risker för patienter och brukare, konstaterar man, och drar slutsatsen att vård- och omsorgsgivarna på högsta ledningsnivå behöver prioritera frågor om bemanning och kompetensförsörjning.

 

 

IVO:s sammanfattning av vårdens brister  2018

  • Patienter och brukare får inte sina behov tillgodosedda när personcentrering och samordning brister.
  • Patienter och brukare utsätts för allvarliga konsekvenser och risker när det inte finns tillräckligt med personal eller personalen inte har tillräcklig kompetens.
  • Vård- och omsorgsgivarna behöver ta ett större ansvar för att kvalitetsarbetet verkligen fungerar.
  • Brister i lämplighet och kompetens leder till att ansökningar om tillstånd avslås.

Ladda ned och läs Vad har IVO sett 2018?

https://www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/rapporter/rapporter-2019/rapport-vad-har-ivo-sett-2018.pdf

Hämtar fler artiklar
Till startsidan