Stora variationer i vaccintakten

Covidvaccin Stockholm var en av de regioner som redan i fas 1 började vaccinera personal i vård och omsorg. Nu kritiseras regionen från flera håll för att resultatet har blivit att man lyckats sämre med att vaccinera gamla och sköra.

Stora variationer i vaccintakten
Foto: AdobeStock

– Vi har från Folkhälsomyndigheten fått rekommendationen att starta med de äldsta och sköraste och den personal som arbetar med dessa. Vi är nu färdiga med vaccinationen på särskilda boenden. Efter det har vi startat med de grupper som har hemtjänst och hemsjukvård, men givet det antal doser vi har fått har det hittills blivit i en mindre skala än vi hade planerat för, säger regionens vaccinationssamordnare Magnus Thyberg till Kvalitetsvård.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Medan fördelningen i riket i stort är ungefär 50 – 50 av vaccinerade under eller över 70 år är den i Stockholm 70 – 30 till de yngres favör, där den stora gruppen vård- och omsorgspersonal finns. I Stockholm har enligt senaste statistiken från förra veckan sju procent av alla som har hemtjänst fått en första dos av vaccinet, att jämföra med riket i stort där 39 procent har fått första sprutan. I topp i statistiken ligger region Värmland, som i förra veckan hade gett 70 procent av brukarna i hemtjänst en första vaccindos.

”Stor och komplex region”

– Vi är en stor och komplex region med många vårdcentraler och många olika vårdgivare, fortsätter Magnus Thyberg. Det blir naturligtvis ett ännu mer komplext arbete när de utlovade doserna inte kommer som planerat. Men jag tycker att samarbetet mellan olika vårdgivare, privata som offentliga, i regionen fungerar väldigt bra.

Har man sett några positiva effekter av att så många av doserna har gått till personal, som minskad sjukfrånvaro i vården?

– Det kan jag tyvärr inte svara på, och jag tror att det är för tidigt att säga något om det.

Det är först denna vecka som en större vaccinering av grupper med hemtjänst i Stockholm inleds.

Värmlands vaccinsamordnare Anders Nordmark reserverar sig mot att statistiken kan släpa efter och visa felaktigheter, men konstaterar samtidigt att regionen tycks ha klarat målet att vaccinera de gamla och sköra på ett ganska bra sätt hittills.

– I den mån det finns något framgångsrecept så tror jag att det är att vi har ett sedan länge upparbetat gott samarbete med alla regionens kommuner. Varje vecka har vi möte med kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor – robusta möten, där vi planerar tillsammans. Det blir också en kontaktyta för kommunerna att lära av varandra. Inför vaccineringen har vi också haft arbetsgrupper där ett par av de här sjuksköterskorna deltar tillsammans med oss från regionen.

Följ statistiken av regionernas vaccinering av personer i särskilt boende och med hemtjänst.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan