”Större engagemang när läkare äger sin verksamhet”

elisabet_linderPraktikertjänst är Sveriges äldsta vårdföretag och den största koncernen inom privat sjukvård i Sverige. Här ägs samtliga av koncernens 85 vårdcentraler av kliniskt verksamma. Och modellen verkar löna sig.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

När Sveriges kommuner och landsting, SKL, gjorde sin årliga mätning, Nationell Patientenkät, NPE, 2014 av upplevt patientnöjdhet uppvisar Praktikertjänst bättre resultat än både övriga privata vårdgivare och offentlig verksamhet i de åtta kategorier som redovisas öppet. ”Brukar du träffa samma läkare vid dina besök på mottagningen” är medel 79 procent vid Praktikertjänsts verksamheter mot 64 för hela landet. Och för frågan ”Känner du dig delaktig i beslut om din vård och behandling” var medel 84 procent mot landets 78 procent.

Elisabet Linder är kvalitetschef på Praktikertjänst. Enligt henne är de fina resultaten inget mysterium.

– De som leder verksamheterna hos oss är ägare och entreprenörer men också anställda, de har stor kunskap om vårdverksamhet och ett stort engagemang. De ser och förstår vad man behöver satsa på, säger hon.

Hon menar att modellen gör att läkarna i större utsträckning trivs med sin arbetssituation och stannar längre och lägre andel hyrläkare behövs. Enligt Praktikertjänst egna rapport om kontinuitet som publicerades 2014 finns 4 procent hyrläkare i verksamheterna att jämföra med offentlig sektor som har 23 procent och övriga privata vårdgivare 15 procent.

– Kontinuitet för patienterna är en oerhört viktig faktor för att de ska känna sig nöjda med den vård de får.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan