Storskalig covidtestning på campus

Coronaviruset Måndagen den 31 augusti startade en massundersökning av förekomsten av aktiv covid-19-infektion på Campus i Umeå. Under två veckor erbjuds covidtester till 20 000 studenter och medarbetare.

Storskalig covidtestning på campus
Foto: Umeå universitet.
Anders Johansson. Foto: Umeå universitet.

– Resultaten blir mycket värdefulla även för andra universitet, både svenska och internationella, säger projektledaren Anders Johansson, forskare i infektionssjukdomar vid Umeå universitet, och hygienöverläkare vid Region Västerbotten i ett pressmeddelande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Huvudsyftet med undersökningen är att undersöka vilken inverkan en återgång till campusbaserad verksamhet får under pågående pandemi. Västerbotten har varit tämligen förskonat från coronasmitta hittills, men universitetet tar emot studenter från hela Sverige. Undersökningen utförs i ett samarbete mellan Umeå universitet och Region Västerbotten på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Alla som studerar eller arbetar vid Umeå universitet och SLU erbjuds att delta kostnadsfritt och alla får del av sina resultat, vilket innebär att även smittspårning kommer att ske vid ett positivt resultat.

– Terminsstart innebär en ökad risk för smittspridning då fler människor än vanligt samlas och rör sig i samhället. Det vi gör nu kan påverka smittspridningen i Umeåområdet och Västerbotten många veckor framåt. Testning och smittspårning har visat sig vara effektiva verktyg i arbetet för att förhindra spridning av covid-19, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare vid Region Västerbotten som ingår i projektgruppen.

Efter en vecka uppmanas alla deltagare att göra en ny provtagning.

– Då kan man studera om man har dämpat spridningen tillräckligt, säger Anders Johansson.

 

Projektet kallas Proaktiv testning för covid-19 vid campus Umeå och ingår i ett nationellt uppdrag om prevalensundersökningar av covid-19 som Folkhälsomyndigheten driver. Det praktiska arbetet med att lämna ut material för egenprovtagning och samla in prover genomförs av Försvarsmakten inom ramen för operation Gloria, som är en civil-militär smittskyddsoperation som leds av Folkhälsomyndigheten och stöds av Försvarsmakten.  Undersökningen i Umeå kommer att vara den största som hittills genomförts inom operationen.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan