Svensk internetterapi för barn får brittiskt pris

Barn- och ungdomspsykiatri Nu prisas ett svenskt innovativt arbete med barn- och ungdomspsykiatri via internet av den brittiska organisationen ACAMH.

Svensk internetterapi för barn får brittiskt pris
Eva Serlachius. Foto: Patrick Miller.

– Det är väldigt roligt att vårt arbete blir uppmärksammat med det här priset. Det påminner oss om att vi i Sverige verkligen ligger i framkant internationellt sett vad gäller internetbaserad psykiatri, och det är förstås också roligt för barn- och ungdomspsykiatrin, säger pristagaren Eva Serlachius till Kvalitetsvård.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Eva Serlachius är docent vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet och barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Region Stockholm. Hon började arbetet med att utveckla internetförmedlad psykologisk behandling för unga redan 2010. År 2011 startade hon Barninternetprojektet, (BIP), ett samarbete mellan BUP Stockholm och Karolinska Institutet. Målsättningen var att öka tillgängligheten till evidensbaserade behandlingsmetoder för barn och unga med psykisk ohälsa, och inspiration fanns i det redan pågående framgångsrika arbetet med vuxenpsykiatri på nätet.

Verksamheten har utvärderats löpande och genererat flera forskningsstudier. Och idag kan Eva Serlachius med stöd av dessa konstatera att internetbaserad behandling både fungerar, är kostnadseffektiv och kan öka tillgängligheten till vård för barn och unga med psykisk ohälsa.

– Inte minst i glesbygd, där det kan vara mycket långt till närmaste mottagning. Vi har gjort en av våra studier i samarbete med Region Jämtland, som ju är en av flera regioner med långa avstånd, säger hon.

Men även bland andra användare har den större flexibiliteten uppskattats. Studierna visar en hög nöjdhet hos deltagarna, inte minst uppskattar föräldrar och barn lättillgängligheten, och att de slipper ta ledigt från arbete och skola för att ta sig till BUP-besöket.

BIP är idag ett nätverk med flera forskargrupper, och i samarbete med dem har internetförmedlad behandling för unga med ångest, tvångssyndrom, ont i magen, social ångest, självskadebeteenden och sömnstörningar utvecklats. BIP-behandlingar för barn och unga med Tourettes och tvångssyndrom har även prövats internationellt via forskningsstudier. Forskning pågår kring flera psykiatriska tillstånd, som depression, överdriven oro och dysmorfofobi.

Sedan januari i år driver den första doktoranden inom projektet, psykolog Sarah Vigeland, en ny ordinarie enhet inom Region Stockholms BUP, BUP Internetbehandling. Behandlingen som erbjuds av BUP Internetbehandling har utvecklats inom Barninternetprojektet.

Läs mer om BUP Internetbehandlingsenhet, forskning om internetförmedlad behandling för barn och unga och om den pågående studien för unga med Tourettes syndrom eller tics som söker fler deltagare.

https://ki.se/cns/eva-serlachius-forskargrupp

https://www.bup.se/om-oss/forskning-och-utveckling/barninternetprojektet/delta-i-studier/

https://www.bup.se/hitta-mottagning/bup-specialenheter/bup-internetbehandling/

Prisad metod prövades även i England

Association for Child and Adolescent Mental Health (ACAMH) är en medlemsorganisation som arbetar med att sprida forskning och behandling inom barn- och ungdomspsykiatri. Priset för digital innovation går till en kliniker eller forskare som har omsatt evidens i praktiken inom området.

Eva Serlachius delade priset med professor Chris Hollis vid Nottinghams universitet, som tillsammans med professor David Mataix-Cols och psykolog Per Andrén vid Karolinska Institutet har översatt BIP:s behandling för unga med Tourettes syndrom till engelska som sen utvärderats i en stor klinisk prövning.

Se juryns motivering från årets prisutdelning

Hämtar fler artiklar
Till startsidan