Svensk sjukvård ligger väl till jämfört med hela OECD

Svensk sjukvård ligger fortsatt väl till i en jämförelse med andra OECD-länder. Det visar rapporten Health at a glance, som publicerades i förra veckan.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det är glädjande att se vissa svenska siffror, till exempel användningen av dagkirurgi istället för sjukhusinläggning för olika typer av enklare ingrepp. Det har lett till att Sverige nu både ses som ledande vad gäller klinisk praxis, och att vi använder evidensbaserade riktlinjer för att utforma den bästa möjliga vårdkedjan för patienterna före och efter ingreppet, säger Socialstyrelsens GD Olivia Wigzell i ett pressmeddelande.

 

En slutsats som Socialstyrelsen dragit av användningen av dagkirurgi istället för sjukhusinläggning är att kostnaderna för 11 av de vanligaste ingreppen skulle ha varit 14 procent högre om dagkirurgi inte använts. Utvecklingen i Sverige följer trenden i de nordiska länderna samt i Storbritannien och Nederländerna. En av orsakerna till trenden kan vara att man inom dessa länder arbetat systematiskt med att identifiera de patienter som inte tillhör några medicinska riskgrupper och som kan vara aktuella för enklare ingrepp.

 

Sverige visar också höga överlevnadstal för hjärtinfarkt och stroke, och även för cancersjukdomar. Det hänger samman med det systematiska arbete som bedrivs inom hälso- och sjukvården med att förhindra dödlighet genom effektiv behandling och behandling i rätt tid, genom till exempel standardiserade vårdförlopp och nationella riktlinjer för vård och behandling, enligt Socialstyrelsen.

Rapporten visar samtidigt att undvikbar dödlighet relaterad till bland annat hjärt-kärlsjukdomar och cancer är fortsatt stor i alla länder. Två tredjedelar av dödsfallen bedöms kunna undvikas med mer effektiva folkhälso- och preventionsåtgärder i länderna.

Läs mer om rapporten

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan