Svensk standard på export

Standarder Svensk standard för vård och omsorg av äldre ska bli förlaga för en europeisk standard.

Svensk standard på export
Sarah Sim. Foto: Sten Janslin.

 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Initiativet kommer från svenska SIS som leder ett europeiskt samarbete där 16 länder deltar.

– Populationen av äldre personer i Europa ökar, liksom antalet personer som kräver omsorgstjänster. De flesta äldre personer i Europa bor hemma och endast en minoritet får omsorg och vård i vårdhem, eftersom det är vanligare att familjen tar ett större ansvar. Det är därför viktigt att en standard spänner över hela området av omsorgstjänster, säger Sarah Sim, sektionschef vård och omsorg, Svenska institutet för standarder, SIS i en kommentar på institutets webbsida.

Arbetet med att ta fram standarden gjordes innan covid-19 drabbade både Sveriges och andra europeiska länders äldreomsorg i olika grad. Nu följer en remissperiod innan standarden ska vara klar nästa år.

– Detta är därför ett utmärkt tillfälle att under remissförfarandet ta chansen att kommentera exempelvis hygien- och smittskyddsaspekter för äldre i ordinärt och särskilt boende samt kontinuitet i vård och omsorg, säger Sarah Sim.

Fakta om förslaget till en europeisk standard:

• Standarden anger krav och rekommendationer för tjänster som tillhandahålls till den äldre personen i hemmet och i vård- och omsorgsboenden.

• Den anger krav och rekommendationer för systematiska metoder för utförande.

• Den är tillämplig på vård- och omsorgsutförare oberoende av struktur, organisation, äganderätt eller typ av vård- och omsorgstjänster som tillhandahålls.

• Den kan användas på alla ledningsnivåer i organisationen för att planera, leda, tillämpa, underhålla, utveckla och förbättra kvaliteten på tjänsten.

• Den kräver att utföraren beskriver organisationens tjänsteinnehåll.

• Den kan användas av utföraren för interna revisioner eller självbedömning och/eller externa parter för certifiering/ackreditering för att bedöma utförarens förmåga att tillgodose den äldre personens behov och förväntningar.

• Den kan användas vid upphandling och utbildning.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan