Svensk vård får ok av OECD

Undvikbar dödlighet är låg i Sverige, som generellt står sig relativt väl i OECD:s nyligen publicerade rapport ”Health at a glance”.

Svensk vård får ok av OECD

– Vi ser fortsatt positiva trender inom många områden. Det är väldigt roligt att se att barns hälsa förbättras – färre barn har låg födelsevikt och fetma. Vi ser också att förskrivningen av antibiotika är låg, att primärvården har kapacitet att behandla patienter så att slutenvård kan undvikas och att vi har en låg andel patienter som själva behöver betala höga kostnader för hälso- och sjukvård, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell, som också är ordförande i OECD:s hälsokommitté.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

OECD:s rapport visar undvikbar dödlighet, det vill säga dödsfall som kan undvikas genom vård och behandling, är som lägst i länder som Sverige, Schweiz, Island, Norge och Japan. En förklaring till det är att svensk hälso- och sjukvård har ett effektivt arbetssätt för att fånga upp sjukdomar i ett tidigt stadium och att vården är tillgänglig.

Sämre ligger Sverige till bland annat vad gäller bristningar i samband med förlossningar.

 

Läs hela rapporten

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan