Svenskar vill ha mer vård på distans

Digitalisering Pandemin har snabbat på utvecklingen av digitala tjänster inom vården. Allt fler patienter föredrar dessutom digitala vårdmöten före fysiska. Det visar en undersökning från Nuance, som även pekar på att tiden är mogen för fler AI-baserade lösningar.

Svenskar vill ha mer vård på distans
Allt fler är bekväma med att möta läkare på distans. Foto: Adobe Stock

Drygt en fjärdedel av de svenskar som tidigare föredrog fysiska vårdmöten, vill nu, efter pandemin, ha vård på distans eller en mix av vård på distans och fysiska vårdmöten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det visar en undersökning gjord uppdrag av taligenkänningsföretaget Nuance som bland annat levererar IT-lösningar till vården.

Föredrar digitala möten

Undersökningen från Nuance visar att patienter är inte bara öppna för smarta, tekniska tjänster – de kommer dessutom att aktivt välja dessa tjänster om det innebär att snabbare kunna boka ett vårdmöte eller hjälper läkare att kunna fokusera på diagnos och behandling.

Enligt undersökningen känner sig 37 procent av svenskarna bekväma med att få medicinska råd och vård på distans. Av dessa är 12 procent till och med mycket bekväma.

Bekvämare för patienten

Fördelarna med distansmöten är enligt undersökningen: snabbare tillgång till vårdmöten, att de inte behöva resa för ett vårdmöte, att digitala plattformar gör processen bekvämare och att det hjälper till att lindra trycket på hälso- och sjukvårdsresurser.

Men man vill inte slopa de fysiska vårdmötena helt. 41 procent vill ha en mix av fysiska vårdmöten och möten via video och telefon i framtiden.

Tiden mogen för AI

Nuance poängterar att undersökningen även pekar på att svenskar blivit mer öppna för användning av modern teknik, bland annat AI, under pandemin. Drygt hälften är öppna för att läkarna använder AI för att skapa patientdokumentation och lika många tror att AI skulle hjälpa läkarna att fokusera mer på patienternas diagnos.

”Med tanke på att människor talar minst tre gånger snabbare än man skriver, kommer integrering av denna typ av teknik även att frigöra tid för vårdpersonal, tid de istället kan spendera med sina patienter och att leverera kvalitetsvård”, konstaterar Nuance i en kommentar till rapporten.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan