Svenskarna positiva till digitala hälsouppgifter

En majoritet av den svenska befolkningen är positiva till digitala uppgifter om sin egen vård och hälsa.

Svenskarna positiva till digitala hälsouppgifter

En majoritet av den svenska befolkningen är positiva till digitala uppgifter om sin egen vård och hälsa. Och förtroendet för att informationen hanteras säkert är högt. Det visar Vårdanalys rapport För säkerhets skull – Befolkningens inställning till nytta och risker med digitala hälsouppgifter, som publicerades strax innan jul.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Rapporten vilar på en kombination av undersökningar, enkäter och intervjuer. Och den positiva inställningen till digitala hälsouppgifter är genomgående för alla delar som rapporten har tittat på – delning av journaler mellan vårdenheter, registrering av uppgifter för forskning och en samlad läkemedelslista. Samtidigt visar rapporten att det inom dessa tre områden finns en liten andel som svarar att det inte vill att deras digitala hälsouppgifter ska användas på föreslaget sätt.

För att behålla det höga förtroendet för hanteringen av uppgifterna har Vårdanalys listat sex vägledande principer som ska genomsyra det digitala arbetet. Dessa är: Uppgifterna ska komma till nytta. Uppgifterna ska skyddas. Uppgifterna ska vara korrekta. Patienter ska erbjudas insyn och information. Patienters egna önskemål ska tillgodoses i så stor utsträckning som möjligt. Patienter ska inte missgynnas av att de inte själva vill eller kan ta ställning.

Positiva patienter

Journal via nätet ökar förtroendet för vården och förbättrar samarbetet med patienter. Det visar en enkät bland patienter inom primärvården i Stockholms läns sjukvårdsområde. Av de svarande ser 93 procent positivt på journal via nätet och 78 procent anser att det ökar deras förtroende för vården. 61 procent tror att samarbetet med vården kommer att förbättras. 95 procent svarar att de förstår vad de läser i journalen.

Axelsbergs vårdcentral var en av de första vårdcentralerna inom Stockholms läns sjukvårdsområde som införde journal via nätet. Här kan du se filmen där de delar med sig av sina erfarenheter.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan