Sverige startar primärvårdsskola för Kina

Sverige startar primärvårdsskola för Kina

Eva_HenriksenStockholms läns sjukvårdsområde har, på uppdrag av regeringen, inlett ett kompetensutbyte med Kinas största stad, Shanghai. Projektet har precis startat och nu ska en modell för samarbetet tas fram.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I första hand vill Shanghai ha svenskt stöd i att utveckla sin primärvård. I staden, som har omkring 22 miljoner invånare, finns idag mestadels stora sjukhus med specialistvård, som patienterna får söka sig till oavsett orsak.

– Resultatet blir att patienterna ofta får vänta en hel dag för att få träffa en läkare och läkarna tar emot upp emot 100 patienter per dag, säger Eva Henriksen.

Hon är verksamhetschef på Akademiskt primärvårdscentrum och samordnare för vårdcentralerna som ska delta i utbytet, Jakobsberg, Hässelby och Gustavsberg.

Planen i dagsläget är att tre kommuner i Shanghai skickar sex stycken läkare och sjuksköterskor, två från varje kommun, till Stockholm. På plats gör de studiebesök och ges utbildning direkt av vårdpersonal för att kunna organisera sin egen primärvård. Projektet ska pågå under tre år med start hösten 2016.

Enligt Eva Henriksen saknar det kinesiska sjukvårdssystemet ett generalistperspektiv i vården.

– Man behöver se till hela människan, inte till varje organ för sig som man gör idag. Det behövs en allmänläkare som kan göra en första sortering.

Senare kommer även vårdpersonal från Sverige att besöka Shanghai för att lära sig av dem.

– De är bättre på teknik och egenvård, det finns hälsocentraler du kan gå till när som helst på dygnet och testa bland annat blodsocker och bentäthet. Du kan sedan välja om du vill uppsöka vården, säger Eva Henriksen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan