Swedac öppen för anpassning

Helén Dahl på Swedac tycker att det är olyckligt att standarden hamnat i ett låst läge, men poängterar att det också är viktigt att kraven för att göra revision håller en viss nivå.

Helén Dahl på Swedac, som varit med och tagit fram kriterierna för ackreditering enligt SS EN 15224, tycker att det är olyckligt att standarden hamnat i ett låst läge. Men hon upplever inte i första hand att problemet handlar om kompetenskrav, utan snarare om att det är viktigt att certifieringsorganen förstår syftet och intentionen med standarden för att kunna göra en rimlig bedömning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Hon tycker att det är viktigt att kraven för att göra revision håller en viss nivå, inte minst att den som gör revision kan sjukvårdens processer, men är öppen för anpassning av vägledningen om det visar sig att den ligger på en orimlig nivå. Eftersom det hittills är få som är ackrediterade så är det dock svårt att utvärdera den.

– Det är inte bra för någon att det blivit så här, vare sig för standarden, certifieringsorganen eller branschen. Det jag är mest frustrerad över är att det inte gått fram hur man ska tolka standarden, säger hon och framhåller det finns utförliga beskrivningar av standardens syfte och innehåll i vägledningsdokumentet, SIS-TR 49:2015, som finns tillgänglig på Sis webbsajt.

– Vi skulle önska att detta dokument fick större spridning bland standardens intressenter.

Läs mer här om SIS-TR 49:2015.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan