Sysslor utanför yrkesrollen kan leda till stress och ohälsa

Sjuksköterskor som får ägna sig åt städning är en så kallad illegitim arbetsuppgift som kan bidra till stress och ohälsa. En ny forskningsstudie ska nu kartlägga hur vanligt det är och hur det påverkar hälsan.

Sysslor utanför yrkesrollen kan leda till stress och ohälsa
Administrativt arbete kan upplevas som stressande och ge negativa hälsoeffekter. Foto: Adobe Stock

Illegitima arbetsuppgifter är sysslor som faller utanför yrkesrollens arbetsbeskrivning eller som kunde undvikits med en annan arbetsorganisation. Studier visar till exempel att vårdpersonal får lägga allt mer tid på att dokumentera sitt arbete, vilket kan upplevas som stressande och ge negativa hälsoeffekter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Constanze Leineweber, docent i psykologi vid Stockholms universitet, har nu tilldelats medel från Afa Försäkring för att undersöka hur vanligt det är med illegitima arbetsuppgifter inom olika yrkesgrupper och vilka hälsoeffekter det ger upphov till.

Onödiga eller oskäliga arbetsuppgifter

Enligt henne kan illegitima arbetsuppgifter antingen vara onödiga eller oskäliga.

– Onödiga uppgifter är sådant som skulle kunna förhindras om arbetet var annorlunda organiserat, som att man måste lägga in samma information i flera datasystem därför att de inte är kompatibla. Oskäliga uppgifter är sådant som egentligen är någon annans ansvarsområde, till exempel att en sjuksköterska får städa eller att en lärare utför administrativa uppgifter som en sekreterare skulle kunna göra, kommenterar hon.

Constanze Leineweber har tidigare forskat på relationen mellan arbetsliv och privatliv, som till exempel att ha kontroll över sin arbetstid och organisatorisk rättvisa.

Vanligt inom människonära arbeten

De få studier som tidigare gjorts i Sverige kring illegitima arbetsuppgifter visar att problemen är mest förekommande inom människonära yrken, som inom vården och skolan.

– Vi kommer framförallt att fokusera på dessa grupper, men vi är också intresserade av att se om den här typen av arbetsuppgifter förekommer inom andra yrken, säger hon.

En hel del studier har också gjorts i Schweiz som visat att illegitima arbetsuppgifter kan upplevas som stressande och ge negativa hälsoeffekter. De kan till exempel bidra till dålig självskattad hälsa, att man känner sig mindre tillfreds med arbetet och utmattning. I slutändan kan det leda till att man väljer att lämna sitt yrke.

Data från långtidsstudie

I projektet kommer man analysera data om hälsoförhållanden på arbetsmarknaden som hämtas från långtidsstudien SLOSH, The Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health. Studien startades vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholm universitet 2006 och innehåller enkät- och registerdata om cirka 40 000 yrkesarbetande personer.

Sedan 2018 har studien vid tre tillfällen inkluderat illegitima arbetsuppgifter.

– I de få tidigare studier som har gjorts av illegitima arbetsuppgifter har man inte följt personer under någon längre tid. Men i och med att vi hämtar data från SLOSH har vi möjlighet att se om deltagarna upplever att den här typen av arbetsuppgifter har ökat och påverkat hälsan över tid, förklarar Constanze Leineweber.

Arbetsgivare försöker spara pengar

Förhoppningen är att studien ska synliggöra problemen och ge arbetsgivarna möjlighet att förändra arbetsuppgifter som kan anses vara onödiga eller oskäliga.

– Ofta är nog illegitima arbetsuppgifter förknippade med att arbetsgivare försöker spara pengar, men i längden blir det inte någon besparing om anställda blir sjuka och lämnar arbetet, avslutar Constanze Leineweber.

Projektet ”Detta ingår inte i mitt arbete! Långsiktiga hälsokonsekvenser av illegitima arbetsuppgifter inom kontaktyrken” kommer att pågå i tre år.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan