”Tandvård och sjukvård måste samverka bättre”

Tandvård och hälso- och sjukvården måste samarbeta bättre. Den slutsatsen drar Viveca Wallin Bengtsson i en avhandling vid Malmö universitet, som fokuserar på samband mellan bland annat tandlossning och hjärt- och kärlsjukdomar.

”Tandvård och sjukvård måste samverka bättre”
Viveca Wallin Bengtsson efterlyser ett bättre samarbete mellan tandvård och sjukvård. Foto: Magnus Jando.

Hennes forskning är en del av den stora nationella äldrestudien The Swedish National Study on Aging and Care – SNAC.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

–Det är tydligt att personer med tandlossningssjukdomar oftare utvecklar hjärtsjukdomar och löper ökad risk för död, säger Viveca Wallin Bengtsson i ett pressmeddelande.

Studien visar att äldre personer med tandlossningssjukdom också löper större risk för att dö. De har oftare än andra också förkalkningar i halspulsådern och drabbas oftare av hjärtsjukdom.

 

Den inflammation som skapas vid tandlossning kan skapa fettbildning och plack i ådrorna i övriga kroppen. Viveca Wallin Bengtsson betonar betydelsen av att tandläkare analyserar de panoramaröntgenbilder som tas inom tandvården.

–Munnen är en del av kroppen. Tand- och sjukvård måste samverka mer. Om man upptäcker förkalkning vid röntgen måste man informera patienten och remittera vidare till sjukvården för vidare undersökning. Det är också viktigt för att man ska kunna sätta in förebyggande tandvård.

Strukturella hinder finns för samverkan

 

I en rapport nyligen konstaterade Socialstyrelsen att det idag finns en rad hinder som man behöver åtgärda för att få till ett samarbete mellan tandvård och sjukvård.

 

Tandvården behöver integreras i hälso- och sjukvårdens pågående omställnings- och utvecklingsarbete, skriver man i rapporten. Det finns flera hinder för ett önskat samarbete idag – juridiska, inte minst, som gör att en sammanhållen journalföring inte kan användas.

 

Andra hinder är att tandvård och sjukvård är två separata system och att det saknas strukturer för samverkan. Kännedomen om kopplingen mellan munhälsa och allmän hälsa bedöms också vara bristande, enligt Socialstyrelsen.

 

Ladda ned och läs hela Socialstyrelsens rapport

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan