Teamarbete i psykiatrin med patientens behov i centrum

Psykiatri Samma team möter patienten i akut skede och under återhämtning. Vården sker i nära samarbete mellan hemkommunen och regionen och är i hög grad inriktad på att hörsamma patientens situation och egna önskemål.

Teamarbete i psykiatrin med patientens behov i centrum

Det är ramen för ett nytt arbetssätt i Helsingborg med patienter i psykiatrin som växlar i sitt psykiska mående. Arbetet följs av forskare vid Lunds universitet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Tanken är man som patient ska få en sammanhållen organisation runt sig, träffa samma behandlare i akut fas och när man mår lite bättre. Och, inte minst, vara delaktighet vårdens utformning, säger Jenny Rudberg, enhetschef på mottagningen i Helsingborg där metoden används.

Arbetssättet kallas FACT (Flexible Assertive Community Treatment) och innebär att patienten får hjälp av ett team med personal både från regionens psykiatri och från sin hemkommun – och att dessa insatser samordnas. Teamet arbetar nära patientens eget nätverk och mötena sker där personen själv önskar – till exempel i hemmet, på ett café eller på mottagningen.

Med i teamet är läkare, psykolog, sjuksköterska, kurator och arbetsterapeut och även peer support – en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

FACT-mottagningen i Helsingborg öppnade i april 2019 och är först i landet med att använda metoden brett för allmänpsykiatriska patienter. Tidigare har FACT använts för begränsade patientgrupper. Men på Helsingborgsmottagningen vänder man sig till alla patienter med svår och långvarig psykisk sjukdom som växlar i sitt mående.

Utfallet av arbetet kommer att följas av forskare vid Lunds universitet.Ulrika Bejerholm, professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning, leder studien som går under namnet Ups & Downs in Mental Health.

– Redan nu berättar personalen om fördelar med det nya sättet att organisera vården på. Hittills beskriver teamet att deras flexibla sätt att arbeta redan förhindrat suicid, vräkning, inläggning och tvångsåtgärder, säger hon i ett pressmeddelande.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan