Teamarbete spelar en avgörande roll för säkerheten

Patientsäkerhet När patienter eller personal skadas i vården väcker det starka negativa känslor hos personalen. Ett bra teamarbete och tillit till chef och kollegor är avgörande i sådana kritiska situationer.

Teamarbete spelar en avgörande roll för säkerheten
Otydliga roller och brist på tillit gör det svårare att hantera en kritisk situation. Foto: Adobe Stock

Över 100 000 patienter drabbas av en vårdsskada varje år.  Även många som arbetar inom hälso- och sjukvård skadar sig på jobbet. Vården arbetar aktivt för att förebygga sådana händelser.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Men nu visar ny forskning att samspelet i gruppen har stor betydelse för hur medarbetarna agerar i krissituationer. En av de saker som är avgörande både för patientsäkerheten och hanteringen efter händelsen är att det finns ett bra teamarbete och att medarbetarna känner tillit till varandra.

Det konstaterar forskare från Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Örebro i en studie av hälso- och sjukvårdens arbetsmiljö.

Tillit ökar säkerheten

I forskningsprojektet Patient and Workers Safety Study har 34 medarbetare från olika regioner intervjuats om incidenter när både patienten och medarbetaren har skadats, eller löpte risk att skadas. Sammanlagt var det 71 rapporterade händelser. Situationer där det är vanligt förekommande är vid hot och våld, personförflyttningar och lyft, fallolyckor, visar studien.

Lite överraskande visar studien hur teamarbete och tillitsbaserade relationer hänger samman med säkerheten. Det handlar bland annat om hur medarbetarna agerar vid risker, proaktivt och koordinerat, eller om gruppen har en hög grad av riskacceptans.

– Vi slogs av hur djupt medarbetarna drabbades av negativa känslor efter händelser där patienter hade skadats, och där de själva också skadats. Den emotionella påverkan kunde sitta i och återupplevas en lång tid efteråt, säger Susanne Kvarnström, HR-strateg i Region Östergötland och en av forskarna bakom studien.

Chefer spelar viktig roll

Betydelsen av ett fungerande samspel i teamet var stor både före, under och efter händelsen. Med otydliga roller och brist på tillit blev det svårare att hantera en kritisk situation. Det var också av stor betydelse att känna tillit till chefen och teamet. Det är en förutsättning för att kunna att berätta och få stöd att bearbeta händelsen efteråt.

Rapporten pekar på några viktiga åtgärder. För att minska händelser och sjukskrivningar efteråt behöver man satsa på både utbildning och översyn av organisationen. Chefen har en viktig roll och behöver få stöd från ledningen. Dessutom behöver alla vårdens medarbetare få kunskap om risker och stöd till kollegor.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan