Tekniskt specialiserad vårdpersonal förslag från Sahlgrenska och Chalmers

En specialistläkarutbildning som delvis fokuserar på teknik, tvärutbildning för en hybrid av sjuksköterska och civilingenjör, en forskarskola som tar emot både civilingenjörer och läkare. Den sortens hybrider mellan medicinska och tekniska utbildningar behövs i en framtid.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det är idéer som Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Agneta Holmäng, dekan på Sahlgrenska akademin och Chalmers tekniska högskolas rektor, Stefan Bengtsson, diskuterade under seminariet ”Hälften läkare, hälften civilingenjör” i Almedalen i somras.

– Vi måste tänka nytt och tvärande i utbildningarna för att optimera digitaliseringen. Dessutom behö

– Vi har ett växande behov av teknikkunnig vårdpersonal, säger Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Foto: Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

vs det för att bli attraktiva och för att få mer kreativa studenter, sa Agneta Holmäng.

På Sahlgrenska universitetssjukhuset ser Ann-Marie Wennberg ett växande behov av teknikkunnig vårdpersonal. Och utvecklingen går snabbt.

– Det finns en enorm potential i gränslandet mellan medicin och teknik, till exempel kopplat till artificiell intelligens. Vi måste utöka våra kontaktytor drastiskt mellan utbildningarna. Vi måste rikta om resurserna och argumentera för en finansiering, sa Stefan Bengtsson.

Det finns problem för att göra verklighet av detta: hårt reglerade uppdrag av Universitetskanslersämbetet, redan långa utbildningar, resurser som styrs hårt.

– Men vi kan börja med det enkla, en forskarskola behöver inga ändrade regler, sa Stefan Bengtsson.

Agneta Holmäng tecknade ett framtidsscenario där en utbildning har ett basår för både tekniker och läkare, som sedan kan knytas ihop vid en master eller i forskning. Förebilder på liknande basår finns redan på Stanford University i USA. Exempel på andra lyckade tvärutbildningar lyftes också fram, som civilingenjörsutbildningen industriell ekonomi och ett program för arkitekter och civilingenjörer.

– Sjukvården förändras, sannolikt krävs nya yrken i vården i framtiden, där det finns en möjlighet att kombinera både och, sa Stefan Bengtsson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan