Tolkar, servicevärdar och engagemang gav likarättspris

Tolkar, servicevärdar och engagemang gav likarättspris

Servicevärdar i väntrummen, tolkar på plats och särskilda insatser för att möta de grupper av patienter som har särskilda behov. Det är några av de insatser som lyfts fram då Region Skåne tilldelar Vårdcentralen Näsby i Kristianstads kommun Stora likarättspriset 2018.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

­– Jätteroligt, säger verksamhetschefen Linda Björklund till Kvalitetsvård om priset.

Hon berättar att Vårdcentralen Näsby är en enhet med stor mångfald. Patienterna kommer från närområdet, både stadskärnan och landsbygden. Många är också nyanlända, inte sällan från krigsdrabbade länder. Att på rätt sätt nå dem och garantera deras patientsäkerhet är en av de utmaningar man har tagit sig an.

Verksamhetschefen Linda Björklund. Foto: Privat.

– Det här har vi jobbat med under lång tid, liksom medarbetartryggheten. Därför känns det extra kul att det nu uppmärksammas.

För att fånga upp patienternas behov har vårdcentralen utformat en egen enkät, eftersom man inte tycker att den nationella patientenkäten, som kommer enbart på svenska, räcker till. Medarbetartryggheten och en god arbetsmiljö är också ett ständigt fokus på vårdcentralen.

– Vi kartlägger regelbundet våra flöden och anpassar vårt arbete därefter, utifrån medicinska prioriteringar, fortsätter hon. Ett exempel är att våra distriktsköterskor och sjuksköterskor tar emot ungefär 75 till hundra patienter per dag i vår triage. Triage har vi haft i många år och vi tycker att det är ett bra komplement till övriga mottagningar och telefontriageringar. En patient som fått träffa oss, ha en tolk med på besöket då det behövs och som går hem och har förstått egenvårdsråden är en trygg och säker patient.

Tolk finns på plats för de vanligaste språken arabiska och somaliska fyra av fem dagar i veckan. Servicevärden i väntrummen frigör tid för undersköterskorna. Med många nyanlända finns en särskild utmaning att fånga upp behov som kanske inte är uppenbara från början. Linda Björklund tar ett exempel.

– Många av våra patienter frågar efter intyg av olika slag. Men när man tittar närmare på vad det är de verkligen behöver så kan det ofta handla om något annat, en planering, och inte sällan från någon annan myndighet, inte från vården.

Prissumman 50 000 kronor ska gå till fortsatta studier och kompetensutveckling inom just

Hämtar fler artiklar
Till startsidan