Träning på docka förbättrar kommunikationen

Upp till 70 procent av de misstag som sker i vården antas bero på brister i kommunikationen. Situationer som är extra stressade, som exempelvis urakuta kejsarsnitt, har extra hög risk för patientsäkerheten.

Träning på docka förbättrar kommunikationen

Upp till 70 procent av de misstag som sker i vården antas bero på brister i kommunikationen. Situationer som är extra stressade, som exempelvis urakuta kejsarsnitt, har extra hög risk för patientsäkerheten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Centraloperation på Karolinska universitetssjukhuset i Solna satsar därför på simulatorträning på docka med syfte att förbättra samarbete och kommunikation.

Anna Wennmo, anestesiläkare, och Susanne Wagmo, anestesisjuksköterska, är två av initiativtagarna till projektet, Bost, Brådskande obstretiska situationer tränas.

– Det är många yrkeskategorier som samverkar vid ett akut kejsarsnitt, det är viktigt att kommunikationen är tydlig, säger Anna Wennmo.

Övningen pågår i drygt tre timmar och sker i en av operationssalarna på sjukhuset. Varje team består av tretton personer; barnmorskor, barnmorskeundersköterskor, narkossjuksköterskor, narkosläkare, operationsläkare, operationssjuksköterska och förlossningsläkare som genomför övningen under granskning av instruktörer. Dockan, som kan andas, sövas och prata, sköts trådlöst av tränad personal.

– Varje instruktör studerar en yrkeskategori i operationssalen, samtidigt som vi filmar hela situationen. Vi tittar på hur kommunikationen fungerar och på ledarskapet, säger Susanne Wagmo.

Efter avslutad övning samlas hela gruppen för en genomgång och återkoppling, och därefter får de göra ytterligare ett scenario. Anna Wennmo menar att det ofta sker en påtaglig förbättring mellan scenario ett och två, bland annat i riktad kommunikation.

– Det är exempelvis vanligt att man ger en ordination; ”ge blod”, utan att rikta den till någon i rummet.  Vi tärnar på att rikta kommunikationen till en specifik person, som svarar ”Jag ger blod”, säger hon.

De menar att det är svårt att mäta vilka effekter simulatorträningen har på patientsäkerheten, men framhåller vikten av att skapa förståelse för vandra tvärprofessionellt och träna på att vara tydlig i kommunikationen. Något man har med sig när det väl är skarpt läge.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan