Tre pilotområden för högspecialiserad vård klara

Kirurgi vid endometrios, EXIT (avancerat kejsarsnitt för att säkerställa fri luftväg för barnet) och vård vid trofoblastsjukdomar är tre områden som Socialstyrelsen nu beslutat ska bli pilotområden för högspecialiserad vård.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

Socialstyrelsen har i uppdrag från regeringen att se över vilka vårdområden som lämpar sig bäst för att betraktas som högspecialiserade och som ska koncentreras till högst fem enheter i Sverige. Nu har dessa tre valts ut som de första, men var vården ska ske kommer man att ta ställning till senare.

 

Endometrioskirurgi bedrivs idag vid upp mot 30 enheter i Sverige, men ska koncentreras till fem. Den ovanliga åtgärden EXIT ska bara bedrivas vid en enda enhet, enligt förslaget, och det gäller även utredning och vård av trofoblastsjukdomar .

 

Inom kort kommer Socialstyrelsen att utlysa möjligheten för regionerna att ansöka om tillstånd att få bedriva vården inom dessa områden. Besluten om vilka enheter som får uppdragen fattas sedan av Nämnden för högspecialiserad vård.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan