Tre uppdrag för bättre cancervård

Regeringen har gett nya uppdrag till Försäkringskassan, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och Socialstyrelsen med syfte att förbättra cancervården.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Försäkringskassan ska analysera och lämna förslag på hur man kan bidra till förbättrad rehabilitering efter cancerbehandling. Bland annat ska myndigheten

ta tillvara erfarenheterna av projektet Flexibel sjukskrivning, som har bedrivits i Försäkringskassans västra region i samverkan med onkologin i Västra Götalandsregionen. Syftet har varit att erbjuda patienter med behandling och rehabilitering för en cancerdiagnos en flexibel sjukskrivning.

Socialstyrelsen får i uppdrag att kartlägga vilka utvecklingstendenser och ny forskning som finns inom området screening för cancer. Resultatet ska utgöra grund för beslut om eventuella nya screeningprogram.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag att analysera hur olika typer av digitala stöd och teknik kan bidra till en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård med ökad delaktighet från patienter.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan