Trivsel på jobbet i fokus för ny studie

Arbetsmiljö Vad är det som gör att en sjuksköterska trivs och mår bra på jobbet? Det ska forskare vid Örebro universitet nu ta reda på.

Trivsel på jobbet i fokus för ny studie
Vad är det som gör att en sjuksköterska trivs och känner att arbetet är meningsfullt? Foto: Adobe Stock

Johanna Gustafsson är forskare vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet. Hon leder nu en forskningsstudie som ska ta reda på vilka faktorer som bidrar till hälsa och välbefinnande på jobbet för sjuksköterskor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Finns inga studier på motsatsen

Projektet är finansierat med 4 miljoner kronor av Afa Försäkring.

– En arbetsmiljö som främjar god hälsa och arbetsrelaterat välbefinnande är betydelsefull för sjuksköterskors hälsa, känsla av meningsfullhet och vilja att utvecklas i yrket. Vi vet redan vilka riskfaktorer som finns, men det saknas studier på motsatsen, säger Johanna Gustafsson.

Bidrar till bättre vård

Tillsammans med blivande doktoranden Karolina Axberg ska hon kartlägga vilka faktorer som leder till att sjuksköterskor ökar sin arbetstillfredsställelse. Och hur den kunskapen kan minska sjukfrånvaron inom hälso- och sjukvården.

– Om sjuksköterskorna mår bra och känner att jobbet är meningsfullt så leder det också till en bättre vård för patienterna, säger Johanna Gustafsson.

I studien ska de även ta reda på om det finns könsrelaterade skillnader när det gäller friskfaktorer.

Nytta i systematiskt arbetsmiljöarbete

Projektet pågår till och med december 2024. Målet är att resultatet ska ge nytta  i systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering och i utbildningar.

I projektet ingår också att bygga upp en databas med arbetsrelaterade data för sjuksköterskor och att utveckla instrument för att undersöka arbetsmiljöer med fokus på hälsofrämjande faktorer.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan