Två projekt delar på 22 miljoner

Inom ramen för regeringens satsning på digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg finansierar innovationsmyndigheten Vinnova nu två projekt med totalt 22 miljoner kronor.

Inom ramen för regeringens satsning på digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg finansierar innovationsmyndigheten Vinnova nu två projekt med totalt 22 miljoner kronor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det ena projektet drivs inom det strategiska innovationsprogrammet SWElife. Projektet ska bistå den planerade upphandlingen av ett nytt journalsystem i Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne med underlag. Tanken är att säkra att upphandlingen tar tillvara intressen som finns inom forskning och industri, exempelvis av öppna standarder. Resultatet ska formuleras som ett policydokument som ska kunna ligga till grund för andra digitaliseringsprojekt inom hälso- och sjukvården.

I det andra projektet samverkar representanter för vård och omsorg, företag, myndigheter och universitet och högskolor för att ta fram ett gemensamt ramverk av standarder som gör olika it-system i vården kompatibla med varandra. Syftet är att skapa förutsättningar för effektivare arbetsprocesser för personalen, säkrare patientflöden och ökad delaktighet för patienterna. Projektet genomförs inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Läs mer om satsningen här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan