Unik satsning på akutvård i hemmet

Förbättringsarbete Medicinkliniken vid Capio S:t Görans Sjukhus testar ett nytt arbetssätt som innebär att patienter får vård i hemmet istället för på sjukhus – men med samma trygghet som om de vore inskrivna. Enligt Capio är de först i Sverige med denna lösning.

Unik satsning på akutvård i hemmet
Gunilla Wahlström och Linda Frisk, Medicinkliniken vid Capio S:t Görans Sjukhus.

Medicinkliniken vid Capio S:t Görans Sjukhus leder ett pilotprojekt som går under namnet Virtuell Vårdavdelning. Förhoppningen är att den på sikt kan bli en ny del av traditionell sjukhusvård.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi är först i Sverige med det här konceptet – att bygga en Virtuell Vårdavdelning som förlängning till sjukhusets slutenvård, säger Gunilla Wahlström, verksamhetschef på Medicinkliniken, som tillsammans med sitt team leder piloten.

Erbjudande om att flytta hem

Virtuell Vårdavdelning går ut på att vissa delar av vården sker i hemmet i stället för på sjukhuset. Patienten vårdas först inneliggande på kliniken. När en tydlig vårdplan finns så får patienten ett erbjudande om att flytta hem med uppkoppling, för att där få fortsatt medicinsk vård och omvårdnad i slutenvårdsregi.

Arbetssättet innebär att personal har kontakt med patienten i hemmet dygnet runt. Utifrån vårdplanen besöker även läkare och sjuksköterska patienten minst en gång per dag.

– Att få vara hemma där man kan ta saker i sin egen takt ger bättre livskvalitet och tillfrisknande. Det har redan visats i flera internationella studier, säger Linda Frisk, som är sjuksköterska och kvalitetskontroller på Medicinkliniken och projektleder även piloten.

Virtuell avdelning

Vårdplatserna är registrerade som en virtuell vårdavdelning och journalföring samt uppföljning sker på samma sätt som sjukhusets andra vårdplatser. I dagsläget finns sex virtuella vårdplatser.

Den stora skillnaden jämfört med Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, är att patienterna är fortsatta inskrivna på Medicinkliniken. Patientansvarig läkare har ansvaret för patientens vård under hela vårdtillfället. Det skapar en sömlös övergång mellan slutenvården och hemmet.

– Det finns andra goda internationella exempel på liknande vårdformer. Bland annat har John Hopkins Hospital i USA arbetat med konceptet ”Hospital at home”. Och Region Skåne driver ett liknande projekt, men de har ett annat upplägg, förklarar Linda Frisk.

Måste testa nya arbetssätt

Medicinkliniken vid Capio S:t Göran genomför piloten i samverkan med företaget Medoma som underleverantör.

– Så som vården ser ut idag måste vi tänka nytt, långsiktigt och hållbart. Det är brist inom många vårdyrken idag. Samtidigt får akutsjukhusen allt fler äldre och multisjuka patienter att ta hand om. Därför vill vi pröva nya arbetssätt, säger Gunilla Wahlström.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan