Uppdrag att hitta indikatorer för jämlik vård

 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Regeringen har gett Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att lämna förslag på hur den nationella uppföljningen av hälso- och sjukvården ska utvecklas. I uppdraget ingår att hitta fem till tio indikatorer för att mäta hur jämlik vården är.

Jämlikhetsindikatorerna ska vara sådana där datakvaliteten och tillgången redan i dag tillåter jämförelser av god kvalitet, och att utfallet kan presenteras på landstingsnivå, enligt socialdepartementets direktiv till de båda myndigheterna.

Annika Strandhäll. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

– Vi ska ha en jämlik vård i hela landet. Då krävs bra uppföljning och goda möjligheter att identifiera omotiverade skillnader i vårdens strukturer, processer och resultat, säger socialminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Uppdragen ska genomföras i samråd med landstingen och regionerna, företrädare för kvalitetsregister, patientorganisationer, övriga relevanta myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Myndigheternas förslag ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2019.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan