Utbildning i fertilitet ska få kvinnor att föda tidigare

Uppsala läns landsting är först ut i landet med att ge barnmorskor utbildning för att upplysa fertila kvinnor om riskerna med att skjuta upp sitt barnafödande.

Utbildning i fertilitet ska få kvinnor att föda tidigare
Tanja Tydén, barnmorska på Akademiska sjukhuset och professor i vårdvetenskap.
Tanja Tydén, barnmorska på Akademiska sjukhuset och professor i vårdvetenskap.

Uppsala läns landsting är först ut i landet med att ge barnmorskor utbildning för att upplysa fertila kvinnor om riskerna med att skjuta upp sitt barnafödande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Åldern på förstföderskor i Sverige ökar, sedan 1970 har genomsnittsåldern stigit från 24 till 29 år och allra högst är den bland högutbildade kvinnor. Samtidigt är kunskapen hos kvinnor om sin kropp och fertilitet dålig, menar forskare.

Bakgrunden till utbildningssatsningen är en tidigare studie där man använt konceptet RLP, reproduktiv livsplan, och screenat 300 kvinnliga studenter i samband med preventivmedelsrådgivning och ställt frågor om reproduktion och livsplan, för att öka medvetandet.

– Det visade att många har dålig koll på sin menscykel exempelvis, de vet inte om att ägget bara kan befruktas under ett visst antal dagar. Dessutom förlitar sig många på assisterad befruktning, trots att bara tredjedel av försöken fungerar, säger Tanja Tydén, barnmorska på Akademiska sjukhuset och professor i vårdvetenskap.

Utvärdering av screeningsamtalen visade att nio av tio kvinnor var nöjda och tyckte att barnmorskor skulle ha som rutin att informera om fruktsamhet vid preventivmedelsrådgivning. Dessutom uppgav kvinnorna att de planerade att föda sitt sista barn tidigare i livet, efter att de fått information av sin barnmorska.

Idag får därför samtliga barnmorskor vid barnmorskemottagningar i Uppsala läns landsting en utbildning i hur man bemöter och medvetandegör kvinnor om riskerna med att vänta för länge med att skaffa barn. I dagsläget planerar man att sprida modellen nationellt.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan