Utökad screening för tarmcancer

Screening Från och med mars kommer Region Dalarna att börja erbjuda screening för tjock- och ändtarmscancer till alla 60-åringar. Senare i år följer Region Östergötland, Skåne Örebro och Norrbotten exemplet.

Utökad screening för tarmcancer

Hittills är det bara regionerna Stockholm och Gotland som har erbjudit screening för tjock- och ändtarmscancer, trots att en allmän screening rekommenderades av Socialstyrelsen redan 2014.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Viljan att delta har visat sig vara tämligen hög. 65 procent av de som fått provkit hemskickat har returnerat avföringsprovet. En flaskhals för utbyggnaden av screeningprogrammet har varit tillgången på den koloskopi som ska erbjudas i de fall provet visar på en förekomst av blod. På sikt ska screeningen byggas ut så att den kan erbjudas alla mellan 60 och 74 år.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan