Utredningen God och nära vård får utökat uppdrag

Anna Nergårdh, utredare den framtida primärvården, får utökat uppdrag.

Utredningen God och nära vård har fått ett utökat uppdrag. Särskilda utredaren Anna Nergårdh ska utöver det tidigare uppdrag fortsätta sin utredning till 2020. I det utökade uppdraget ingår tre nya områden:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Förutsättningarna för att samordna vårdinsatser för patienter med omfattande och komplexa vårdbehov ska utredas. Det handlar om att skapa en trygg vård, särskilt för äldre med många sjukdomar. Regeringen vill även se bättre samarbete mellan kommuner, landsting och andra vårdgivare.

Utredaren ska också se över befintlig lagstiftning om krav på vårdplaner och vid behov föreslå en reglering för att införa patientkontrakt för patientens samtliga vårdinsatser, oavsett vårdgivare. Patienten ska få bättre information om de olika vårdinsatserna.

Utredaren ska dessutom föreslå hur läkare och fysioterapeuter som får ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning/ ersättning för fysioterapi, ska kunna integreras i samklang med övriga förändringar i den ordinarie primärvården.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan