Vad är knepet för attraktiva arbetsplatser?

Arbetsmiljö Hur blir en arbetsplats attraktiv? Vad krävs för att medarbetare ska trivas och må bra? Genom att jämföra och utforska goda exempel inom vården i Skåne hoppas forskare hitta verktyg för att bygga attraktiva, hälsofrämjande och hållbara arbetsplatser.

Vad är knepet för attraktiva arbetsplatser?
Nu vill vi undersöka närmare vilka framgångsfaktorerna är och jämföra olika initiativ och modeller, säger forskningsledaren Kerstin Nilsson.

I Region Skåne pågår flera satsningar för att förbättra och göra arbetet inom vården mer attraktivt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Nu ska ett nytt forskningsprojekt ta reda på vad som faktiskt fungerar. Vad krävs för ett friskare och mer hållbart arbete inom hälso- och sjukvården?

Samla erfarenheter och förbättringsidéer

– Nu vill vi undersöka närmare vilka framgångsfaktorerna är och jämföra olika initiativ och modeller, säger forskningsledaren Kerstin Nilsson.

Själva forskningsarbetet genomförs i två delar. Den ena delen handlar om att medarbetare får svara på en enkät om sin arbetssituation. Den andra delen genomförs som en forskningscirkel.

Verktygslåda för attraktiva arbetsplatser

Där ska deltagare från olika framgångsrika initiativ träffas för att dela kunskap, diskutera och förbättringsidéer. Tanken är att få grepp om vad det är som ger effekt i dessa goda initiativ så att den kunskapen får spridning i regionen. Det blir som en verktygslåda för att bygga attraktiva, hälsofrämjande och hållbara arbetsplatser.

Några av de initiativ som forskarna vill utforska är:

  • Magnetavdelning. Magnetmodellen lägger huvudfokus på att uppnå mycket goda omvårdnadsresultat genom att bland annat använda sig av forskning och evidens, utveckling av teknik och interprofessionellt teamarbete. Modellen används bland annat av flera verksamheter inom Skånes universitetssjukhus. Läs även: Stärker arbetsmiljön med magnetkarfter
  • Framtidens vårdavdelning. Arbetssätt som innebär att vården förstärks av bland annat receptarier och servicevärdar. Detta ger vårdmedarbetarna ökade möjligheter att fokusera på patienterna och en bättre arbetsmiljö. Genomförs på bland annat Centralsjukhuset Kristianstad. Läs även Nya arbetssätt på CSK: ”Fler trivs på sitt jobb”
  • Svalövs-modellen. Kallas numera Primärvården Skånes teammodell och innebär att medarbetare på vårdcentraler arbetar i team med patienten i fokus. Varje team består av flera yrkeskategorier, bland annat läkare, sjuksköterska, fysioterapeut och medicinsk sekreterare, som regelbundet har gemensamma teamronder. Testas inom primärvården. Läs en intervju med Cecilia Persson, verksamhetschef för vårdcentralen Svalöv.

Vill få fler att vilja arbeta i vården

– För att hälso- och sjukvården i Skåne ska kunna fungera och utvecklas behöver fler välja att arbeta i vården. Men också att fler väljer att stanna hos oss. För oss som arbetsgivare och för alla Skånes invånare är det av stor betydelse att de goda exemplen sprids till alla våra verksamheter, säger Region Skånes HR-direktör Johanna Holmberg.

Forskningsprojektet leds av Lunds universitet och finansieras av statliga Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan