Många saknar rehab efter bröstcancer

Cancerrehabilitering Många bröstcancerpatienter får fortsatta besvär långt efter sin operation. Det visar en ny undersökning bland Bröstcancerförbundets medlemmar.

Många saknar rehab efter bröstcancer

Vallningar, ledvärk, stelhet och nedsatt sexlust är några av de vanliga seneffekterna. Även hjärntrötthet och minnessvårigheter förekommer, visar undersökningen. Många av de som deltagit i undersökningen är missnöjda med tillgången på rehabilitering. En stor andel har inte erbjudits någon alls.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vår undersökning visar att cancerrehabilitering är ett eftersatt område. Att sex av tio inte erbjudits rehabilitering är ett underbetyg för svensk sjukvård. Att genomgå en cancerbehandling är väldigt påfrestande, både psykiskt och fysiskt. Att vara färdig med sina behandlingar eller att blir friskförklarad innebär definitivt inte att livet återgår till det normala, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

Många efterlyser en ökad tillgång på digitala verktyg för rehabilitering.

Bröstcancerförbundet listar också fem punkter med förslag till förbättringar på området:

  • Att alla vårdgivare följer det nationella vårdprogrammet för rehabilitering.
  • Att SKR möjliggör utveckling av ett digitalt Centrum för cancerrehabilitering. Det skulle skapa jämlikhet och tillgänglighet för alla – oavsett vilken region man tillhör.
  • Att det nationella vårdprogrammet RCC tar fram diagnosspecifikt informationsmaterial till cancerpatienter som beskriver seneffekter och rätten till rehabilitering. Informationen ska spridas till alla cancerpatienter i samband med avslutad behandling.
  • Att kontaktsjuksköterskan får ett uttalat ansvar att informera cancerpatienter om möjliga seneffekter och vilka rehabiliteringsmöjligheter som erbjuds.
  • Att den nya Patientöversikten integreras med Patientjournalen. På så sätt får primärvården en överblick av behandlingshistorik.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan