Väntan på vård påverkar livskvaliteten

Patientupplevelse Inställda operationer och framflyttad vård. Under pandemin har patienter varit tvungna att vänta på att få den vård de behöver. Hur har det påverkat dem? Det har Capio Specialistvård Motala tagit reda på.

Väntan på vård påverkar livskvaliteten
Väntan på vård har påverkat patienternas livskvalitet.

Capio Specialistvård Motala har sedan mars 2020 varit en del av Region Östergötlands pandemiorganisation. Det har fått till följd att mycket av den planerade vården har blivit uppskjuten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsvård.se premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Under hela 2020 har patienter vid Capio Specialistvård Motala fått svara på enkäter om hur väntan påverkat dem. Resultaten visar nu att 80 procent upplever att väntan påverkat deras livskvalitet. Knappt 30 procent av patienterna är sjukskrivna eller arbetsoförmögna. Medianvärdet för smärta går från 7 till 8 på en 10 gradig skala.

Trots det uttrycker många patienter förståelse för sin väntan med tanke på den situation som råder. Och tacksamhet över att äntligen få sin operation.

Tobias Wirén är affärsområdeschef Ortopedi på Capio Sverige. Han konstaterar att vi i den allmänna debatten riskerar att glömma bort de vårdbehov som finns bortom pandemin. Därför är det viktigt att hitta sätt att hantera både covid-19 patienter och patienter med andra vårdbehov.

– Med ett större perspektiv kan samtliga vårdbehov och åtgärder balanseras och den vanliga vården samexistera med pandemin, säger Tobias Wirén.