Var femte AT-läkare funderar på att byta bana

Dålig arbetsmiljö och för hög belastning. Det är de skäl som de flesta AT-läkare som har funderat på att byta jobb anger i den nya AT-rapporten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

64 procent anger dålig arbetsmiljö och 54 procent för hög arbetsbelastning. Totalt var det i år 17 procent av alla AT-läkare som svarade att de har funderat på att byta karriär. Något fler av dessa var kvinnor – 19 procent mot 14 procent av männen.

 

Andra skäl som angavs som viktiga var  brist på flexibla arbetstider och för hög jourbörda.

 

Var fjärde AT-läkare har i något avsnitt av sin tjänstgöring fått gå ensamjour, utan en legitimerad kollega. Detta är betydligt vanligare inom vissa avsnitt än andra: det rör var fjärde på medicin- och var tredje på kirurgiavsnittet. Inom psykiatrin går varannan AT-läkare ensam primärjour utan närvaro av patientansvarig legitimerad kollega. Detta är något som SYLF motsätter sig.

 

– Det är viktigt att AT-läkares kliniska kompetens utvecklas under trygga och patientsäkra förhållanden och därför är en gradvis introduktion ett mer rimligt tillvägagångsätt, skriver man i rapporten.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan