Var femte medarbetare på Danderyd visade antikroppar

Coronaviruset Nära var fjärde medarbetare som vårdat covid-patienter på Danderyds sjukhus visar antikroppar mot viruset. Av all personal på sjukhuset var det något färre, 19,1 procent, som hade antikroppar när provtagning gjordes i månadsskiftet maj/juni.

Var femte medarbetare på Danderyd visade antikroppar
Bild: Pixabay.

– Nu har vi slutfört fas 1 av COMMUNITY-studien där vi testade 2 149 medarbetare på Danderyds sjukhus och fått fram många intressanta parametrar, säger ansvarig forskare Charlotte Thålin i ett pressmeddelande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

Nio procent av de som visade antikroppar hade inte haft några symptom alls. 80 procent beskrev sina symptom som lindriga medan 13 procent hade upplevt allvarliga symptom. Av de som hade antikroppar var det vanligt med symptom som lukt- och smakbortfall, sjukdomskänsla och hosta.

 

Sjukhusets studie inleddes redan i april med de första provtagningarna och ska pågå en längre tid och medarbetarna kommer att följas upp för fortsatta studier av bland annat hur länge antikroppar finns kvar.

 

– Studiens syfte är att undersöka hur immunförsvaret utvecklar sig över tid efter genomgången covid-19 infektion, säger Charlotte Thålin. Vi kommer därför att ta nya blodprover på alla deltagare i studien efter fyra och tio månader, kanske ända upp till fem år. Redan nu i augusti görs den första uppföljningen, där vi kommer att undersöka om de som hade antikroppar i april/maj fortfarande har antikroppar. Vi kommer också att undersöka huruvida antikroppar ger immunitet, vilket kanske är den viktigaste pusselbiten i forskningen, som saknas idag. Vi kommer också att titta på andra delar av immunförsvaret, som till exempel T-cells-svaret.

 

Just T-cellernas roll i immunsvaret på coronaviruset uppmärksammas just nu stort efter en studie vid Karolinska Institutet som tyder på att många som drabbats bekämpar sjukdomen med T-celler utan att bilda några antikroppar. KI-forskarna tror att detta kan betyda att immuniteten mot covid-19 i själva verket är dubbelt så stor som vad antikroppstester visar. Studien är – precis som Danderyds studie och de flesta nya covid-studier – en så kallad preprint, alltså ännu inte granskad av andra forskare.

 

Läs mer om resultaten från COMMUNITY-studien

 

Läs KI-forskarnas T-cellsstudie

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan