Var fjärde student överväger att byta yrke

Undersökning Brister i arbetsmiljön gör att nästan en fjärdedel av studenterna på vårdprogrammen överväger att byta yrke efter sin vårdpraktik. Det visar en undersökning från Vårdförbundet Student.

Var fjärde student överväger att byta yrke
De flesta studenterna är nöjda med sin VFU, men oroas över brister i arbetsmiljön. Foto: Adobe Stock

Vårdförbundet Student genomför för sjätte året i rad en enkätstudie av studenternas verksamhetsförlagda utbildning,VFU.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Studenterna är generellt sett nöjda med sina VFU-placeringar, men det är tydligt att coronapandemin påverkat situationen på flera olika sätt.

Andelen studenter som känner sig förberedda på praktiska moment har minskat kraftigt, från 65 procent förra året till 41,4 procent. Många har också oroat sig för att bli smittade under sin praktik och de har märkt av att den ordinarie personalen som ska ta emot dem är trötta och slitna.

Överväger att byta yrke

Brister i arbetsmiljön under VFU:n får nästan var fjärde student att fundera på att byta yrke.

Nadja Ståhl, ordförande i Vårdförbundet Student. Foto: Ulf Huett

– Det är glädjande att studenterna i huvudsak är nöjda med sin VFU. Det är dock oroande att så många studenter överväger att byta yrke på grund av dålig arbetsmiljö, säger Nadja Ståhl, ordförande i Vårdförbundet Student.

Fler blir utan VFU

Undersökningen visar dessutom att det är en ökande andel studenter som inte får inte någon VFU-plats. I enkäten uppger 8,8 procent att din inte fått någon VFU-plats, vilket är en ökning från förra årets 6 procent.

– Nu måste lärosäten och arbetsgivare steppa upp för att möta det ökande intresset att studera till exempelvis sjuksköterska, det duger inte att det inte finns VFU-plats för alla, säger Nadja Ståhl.

Enkäten skickas till studenter som läser sista terminen för sjuksköterska, röntgensjuksköterska och biomedicinsk analytiker. Av de 25 lärosätena får Jönköping University bäst betyg av studenterna, tätt följt av förra årets vinnare Högskolan i Kristianstad och Karlstad Universitet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan