Värdefullt att fånga in patienters synpunkter på plats

Att finnas på plats för att fånga upp psykiatripatienters synpunkter har varit värdefullt, konstaterar Akademiska sjukhuset i Uppsala.

I vintras skrev Kvalitetsvård om projektet Inflytande på plats som innebar att Forum för brukarinflytande i Uppsala län under tre månader hade egenerfarna på plats på Psykiatrins hus på Akademiska. Syftet var att fånga psykiatripatienters synpunkter på vården, patienter som ofta drar sig för att ta upp problem och komma med förbättringsförslag. Nu har en rapport från projektet presenterats och den ger både ris och ros och ett antal förbättringsförslag, berättar Gunilla Svedström, verksamhetschef för psykiatrin på Akademiska.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Gunilla Svedström, verksamhetschef för psykiatrin på Akademiska.

– Jag kommer att be om en presentation på ett mötesforum hos oss där avdelningschefer och medicinsk ledningsansvarig läkare deltar. Ett antal citat var utifrån bemötande vilket är en mycket viktig fråga för oss och viktig att belysa från utredningen. Vi kommer också i psykiatrins ledningsgrupp ta upp och diskutera de förbättringsförslag som presenterades.

Patienterna/brukarna och deras anhöriga uttrycker bland annat att de önskar psykologisk trygghet genom större kontinuitet, mer psykologisk behandling, lättare att komma i kontakt med psykiatrin och mer information om sin vårdplanering. Många patienter uttryckte också oro för personalen som de upplevde gick på knäna och ilska över vårdorganisationen och bristen på resurser.

En viktig fråga är också hur dialogen ska fortsätta även efter projektet – hur kan psykiatrin säkerställa att patienter/brukare kan framföra både klagomål och förbättringsförslag? Gunilla Svedström förklarar att de har regelbunden brukardelaktighet på sektionsledningar och brukarråd verksamhetsövergripande. Dessutom har de under året haft delaktighet vid risk- och konsekvensanalyser gällande organisationsförändringar och införande av psykiatrijournal på nätet.

– Psykiatrins målsättning är att öka brukardelaktigheten. Det är dock svårt att nå de brukare och anhöriga som inte är organiserade i brukarföreningarna. Vi diskuterar och kommer att fortsätta den diskussionen med organisationerna.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan