Vården måste rusta sig för mångfald

Vården måste rusta sig för mångfald

DSC_0004 (1)

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

ALMEDALEN Alla patienter har inte samma behov, sjukvården behöver bli bättre på att anpassa sig efter patienten. Det blev slutsatsen i diskussionen Mångfald i vården – hänger vårdgivarna med? som arrangerades i Almedalen under måndagen.

– Mindre silofokus och mer sömlös sjukvård. Vi måste bli bättre på att tillvarata innovation, den digitala revolutionen är redan här och den välinformerade patienten med den, säger Yvonne Haglund Åkerlind, divisionschef, Karolinska Universitetssjukhuset.

Karolinska har bland annat använt sig av Youtubefilmer, där patienten kan lära sig mer om sin diagnos. Även patientcaféer har startats, där en sjuksköterska placeras i väntrummet för att ta emot frågor av patienterna. Allt för att öka tillgängligheten och skapa en mer personcentrerad vård, berättar hon.

En stor utmaning för vården är patientgruppen multisjuka äldre som ökar dramatiskt.

– Vi skulle behöva utveckla en ny specialiserad vårdform för den här patientgruppen, anser Jan Eriksson.

Panelen var även överens om att det behövs mer multikulturell kompetens hos vårdpersonalen.

På Karolinska gjordes en satsning där man rekryterade strategiskt för att skapa en mer mångkulturell personalstyrka på en av avdelningarna, berättar Yvonne Haglund Åkerlind.

– Vi behöver göra fler sådana satsningar, bilda nya personalgrupper som kan möta behoven.

Flaskhalsen stavas i många fall byråkrati.

– Landstingens fokus just nu ligger bland annat på faktureringsprocessen, det finns ekonomiska faktorer som hindrar förbättring i andra led, säger Jan-Åke Zetterström.

På Karolinska gjordes en satsning där man rekryterade för att skapa en mer mångkulturell personalstyrka på en av avdelningarna, berättar Yvonne Haglund Åkerlind.

– Vi behöver  göra fler sådana satsningar, bilda nya personalgrupper som kan möta behoven.

Flaskhalsen stavas i många fall byråkrati.

– Landstingens fokus just nu ligger bland annat på faktureringsprocessen, det finns ekonomiska faktorer som hindrar förbättring i andra led, säger Jan-Åke Zetterström.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan